Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập

Văn bản “Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử quan trọng. Để hiểu Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập, các em hãy tham khảo bài viết dưới đây. Chúc các em ôn tập tốt!

Bài viết liên quan

  • Hoàn cảnh sáng tác Tuyên ngôn độc lập
  • Cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Chứng minh Đại cáo bình Ngô là một bản tuyên ngôn độc lập
  • Tuyên ngôn độc lập láy đi láy lại hai sự thật lịch sử nào? Ý nghĩa?
  • Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn độc lập


Đề bài: Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập

Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập

“Tuyên ngôn” là tuyên bố có tính chất cương lĩnh của một chính đảng, tổ chức. “Độc lập” là trạng thái của một nước hoặc một dân tộc có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc vào nước khác, dân tộc khác. Như vậy “Tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện lịch sử nhằm khẳng định sự độc lập của một quốc gia. Bản “tuyên ngôn độc lập” do Hồ Chí Minh soạn thảo nhằm khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, có ý nghĩa tuyên bố, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, sự độc lập, tự do của dân tộc ta.

READ:  Đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản mới nhất | L2r.vn

—————–HẾT—————-

https://thuthuat.taimienphi.vn/y-nghia-nhan-de-tuyen-ngon-doc-lap-69393n.aspx
Tìm hiểu ý nghĩa của các tác phẩm nổi bật trong chương trình Ngữ văn 12, các em có thể tham khảo thêm: Tổng hợp Ý nghĩa nhan đề các tác phẩm Ngữ văn lớp 12. Bên cạnh đó, để củng cố kiến thức về văn bản Tuyên ngôn độc lập, các em không nên bỏ qua: Phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua bản Tuyên ngôn độc lập, Phân tích phần cuối của bản Tuyên ngôn độc lập, Phân tích cơ sở thực tế bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, Phân tích nghệ thuật lập luận trong văn bản Tuyên ngôn độc lập để nắm vững kiến thức về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, một trong những bài học quan trọng trong chương trình Ngữ văn lớp 12.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập