VẬT LÍ 11 NÂNG CAO

Bạn đang xem: VẬT LÍ 11 NÂNG CAO Tại l2r.vn
Chương VII. MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG

Bìa 1

Tác giả

Trang 1

Bản quyền

Trang 2

PHẦN MỘT. ĐIỆN HỌC – ĐIỆN TỪ HỌC

Trang 3

Mục lục phần một

Trang 4

Chương I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

Trang 5

Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Trang 6

Bài 1 (tiếp)

Trang 7

Bài 1 (tiếp)

Trang 8

Bài 1 (tiếp)

Trang 9

Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Trang 10

Bài 2 (tiếp)

Trang 11

Bài 2 (tiếp)

Trang 12

Bài 3. Điện trường

Trang 13

Bài 3 (tiếp)

Trang 14

Bài 3 (tiếp)

Trang 15

Bài 3 (tiếp)

Trang 16

Bài 3 (tiếp)

Trang 17

Bài 3 (tiếp)

Trang 18

Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế

Trang 19

Bài 4 (tiếp)

Trang 20

Bài 4 (tiếp)

Trang 21

Bài 4 (tiếp)

Trang 22

Bài 4 (tiếp)

Trang 23

Bài 4 (tiếp)

Trang 24

Bài 5. Bài tập về lực Cu-lông và điện trường

Trang 25

Bài 5 (tiếp)

Trang 26

Bài 5 (tiếp)

Trang 27

Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Trang 28

Bài 6 (tiếp)

Trang 29

Bài 6 (tiếp)

Trang 30

Bài 6 (tiếp)

Trang 31

Bài 7. Tụ điện

Trang 32

Bài 7 (tiếp)

Trang 33

Bài 7 (tiếp)

Trang 34

Bài 7 (tiếp)

Trang 35

Bài 7 (tiếp)

Trang 36

Bài 7 (tiếp)

Trang 37

Bài 8. Năng lượng điện trường

Trang 38

Bài 8 (tiếp)

Trang 39

Bài 8 (tiếp)

Trang 40

Bài 9. Bài tập về tụ điện

Trang 41

Bài 9 (tiếp)

Trang 42

Bài 9 (tiếp)

Trang 43

Bài đọc thêm. Máy sao chụp quang học (photocopy)

Trang 44

Tóm tắt chương I

Trang 45

Tóm tắt chương I (tiếp)

Trang 46

Chương II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Trang 47

Bài 10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Trang 48

Bài 10 (tiếp)

Trang 49

Bài 10 (tiếp)

Trang 50

Bài 10 (tiếp)

Trang 51

Bài 10 (tiếp)

Trang 52

Bài 11. Pin và acquy

Trang 53

Bài 11 (tiếp)

Trang 54

Bài 11 (tiếp)

Trang 55

Bài 11 (tiếp)

Trang 56

Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun – Len-xơ

Trang 57

Bài 12 (tiếp)

Trang 58

Bài 12 (tiếp)

Trang 59

Bài 12 (tiếp)

Trang 60

Bài 12 (tiếp)

Trang 61

Bài 12 (tiếp)

Trang 62

Bài 12 (tiếp)

Trang 63

Bài 13. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Trang 64

Bài 13 (tiếp)

Trang 65

Bài 13 (tiếp)

Trang 66

Bài 13 (tiếp)

Trang 67

Bài 14. Định luật Ôm đối với các loại mạch điện. Mắc các nguồn điện thành bộ

Trang 68

Bài 14 (tiếp)

Trang 69

Bài 14 (tiếp)

Trang 70

Bài 14 (tiếp)

Trang 71

Bài 14 (tiếp)

Trang 72

Bài 14 (tiếp)

Trang 73

Bài 14 (tiếp)

Trang 74

Bài 15. Bài tập về định luật Ôm và công suất điện

Trang 75

Bài 15 (tiếp)

Trang 76

Bài 15 (tiếp)

Trang 77

Bài 15 (tiếp)

Trang 78

Bài đọc thêm: Điện tâm đồ

Trang 79

Bài đọc thêm (tiếp)

Trang 80

Bài 16. Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Trang 81

Bài 16 (tiếp)

Trang 82

Bài 16 (tiếp)

Trang 83

Bài 16 (tiếp)

Trang 84

Tóm tắt chương II

Trang 85

Tóm tắt chương II (tiếp)

Trang 86

Chương III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Trang 87

Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Trang 88

Bài 17 (tiếp)

Trang 89

Bài 17 (tiếp)

Trang 90

Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

Trang 91

Bài 18 (tiếp)

Trang 92

Bài 18 (tiếp)

Trang 93

Bài 18 (tiếp)

Trang 94

Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa – ra – đây

Trang 95

Bài 19 (tiếp)

Trang 96

Bài 19 (tiếp)

Trang 97

Bài 19 (tiếp)

Trang 98

Bài 19 (tiếp)

Trang 99

Bài 19 (tiếp)

Trang 100

Bài 20. Bài tập về dòng điện trong kim loại và chất điện phân

Trang 101

Bài 21. Dòng điện trong chân không

Trang 102

Bài 21 (tiếp)

Trang 103

Bài 21 (tiếp)

Trang 104

Bài 21 (tiếp)

Trang 105

Bài 22. Dòng điện trong chất khí

Trang 106

Bài 22 (tiếp)

Trang 107

Bài 22 (tiếp)

Trang 108

Bài 22 (tiếp)

Trang 109

Bài 22 (tiếp)

Trang 110

Bài 22 (tiếp)

Trang 111

Bài 22 (tiếp)

Trang 112

Bài 22 (tiếp)

Trang 113

Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn

Trang 114

Bài 23 (tiếp)

Trang 115

Bài 23 (tiếp)

Trang 116

Bài 23 (tiếp)

Trang 117

Bài 23 (tiếp)

Trang 118

Bài 23 (tiếp)

Trang 119

Bài 23 (tiếp)

Trang 120

Bài 24. Linh kiện bán dẫn

Trang 121

Bài 24 (tiếp)

Trang 122

Bài 24 (tiếp)

Trang 123

Bài 24 (tiếp)

Trang 124

Bài 24 (tiếp)

Trang 125

Bài 24 (tiếp)

Trang 126

Bài 25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Trang 127

Bài 25 (tiếp)

Trang 128

Bài 25 (tiếp)

Trang 129

Bài 25 (tiếp)

Trang 130

Bài 25 (tiếp)

Trang 131

Bài 25 (tiếp)

Trang 132

Tóm tắt chương III

Trang 133

Tóm tắt chương III (tiếp)

Trang 134

Chương IV. TỪ TRƯỜNG

Trang 135

Bài 26. Từ trường.

Trang 136

Bài 26 (tiếp)

Trang 137

Bài 26 (tiếp)

Trang 138

Bài 26 (tiếp)

Trang 139

Bài 26 (tiếp)

Trang 140

Bài 27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Trang 141

Bài 27 (tiếp)

Trang 142

Bài 27 (tiếp)

Trang 143

Bài 28. Cảm ứng từ. Định luật Am-pe

Trang 144

Bài 28 (tiếp)

Trang 145

Bài 28 (tiếp)

Trang 146

Bài 28 (tiếp)

Trang 147

Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Trang 148

Bài 29 (tiếp)

Trang 149

Bài 29 (tiếp)

Trang 150

Bài 29 (tiếp)

Trang 151

Bài 30. Bài tập về từ trường

Trang 152

Bài 30 (tiếp)

Trang 153

Bài 30 (tiếp)

Trang 154

Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe

Trang 155

Bài 31 (tiếp)

Trang 156

Bài 31 (tiếp)

Trang 157

Bài 32. Lực Lo-ren-xơ

Trang 158

Bài 32 (tiếp)

Trang 159

Bài 32 (tiếp)

Trang 160

Bài 32 (tiếp)

Trang 161

Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

Trang 162

Bài 33 (tiếp)

Trang 163

Bài 33 (tiếp)

Trang 164

Bài 33 (tiếp)

Trang 165

Bài 34. Sự từ hóa các chất. Sắt từ

Trang 166

Bài 34 (tiếp)

Trang 167

Bài 34 (tiếp)

Trang 168

Bài 34 (tiếp)

Trang 169

Bài 35. Từ trường Trái Đất

Trang 170

Bài 35 (tiếp)

Trang 171

Bài 35 (tiếp)

Trang 172

Bài 35 (tiếp)

Trang 173

Bài 36. Bài tập về lực từ

Trang 174

Bài 36 (tiếp)

Trang 175

Bài 36 (tiếp)

Trang 176

Bài đọc thêm: Từ trường và máy gia tốc

Trang 177

Bài đọc thêm (tiếp)

Trang 178

Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất

Trang 179

Bài 37 (tiếp)

Trang 180

Bài 37 (tiếp)

Trang 181

Tóm tắt chương IV

Trang 182

Chương V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Trang 183

Bài 38. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

Trang 184

Bài 38 (tiếp)

Trang 185

Bài 38 (tiếp)

Trang 186

Bài 38 (tiếp)

Trang 187

Bài 38 (tiếp)

Trang 188

Bài 38 (tiếp)

Trang 189

Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động

Trang 190

Bài 39 (tiếp)

Trang 191

Bài 39 (tiếp)

Trang 192

Bài 39 (tiếp)

Trang 193

Bài 40. Dòng điện Fu-cô

Trang 194

Bài 40 (tiếp)

Trang 195

Bài 40 (tiếp)

Trang 196

Bài 41. Hiện tượng tự cảm

Trang 197

Bài 41 (tiếp)

Trang 198

Bài 41 (tiếp)

Trang 199

Bài 42. Năng lượng từ trường

Trang 200

Bài 42 (tiếp)

Trang 201

Bài 43. Bài tập về cảm ứng điện từ

Trang 202

Bài 43 (tiếp)

Trang 203

Bài 43 (tiếp)

Trang 204

Bài 43 (tiếp)

Trang 205

Bài 43 (tiếp)

Trang 206

Bài đọc thêm: Một số mốc thời gian đáng lưu ý trong lĩnh vực điện từ

Trang 207

Bài đọc thêm (tiếp)

Trang 208

Bài đọc thêm (tiếp)

Trang 209

Tóm tắt chương V

Trang 210

PHẦN HAI. QUANG HÌNH HỌC

Trang 211

Mục lục phần hai

Trang 212

Chương VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Trang 213

Bài 44. Khúc xạ ánh sáng

Trang 214

Bài 44 (tiếp)

Trang 215

Bài 44 (tiếp)

Trang 216

Bài 44 (tiếp)

Trang 217

Bài 44 (tiếp)

Trang 218

Bài 45. Phản xạ toàn phần

Trang 219

Bài 45 (tiếp)

Trang 220

Bài 45 (tiếp)

Trang 221

Bài 45 (tiếp)

Trang 222

Bài 46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần

Trang 223

Bài 46 (tiếp)

Trang 224

Bài 46 (tiếp)

Trang 225

Bài đọc thêm: Hiện tượng ảo ảnh

Trang 226

Bài đọc thêm (tiếp)

Trang 227

Tóm tắt chương VI

Trang 228

Chương VII. MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG

Trang 229

Bài 47. Lăng kính

Trang 230

Bài 47 (tiếp)

Trang 231

Bài 47 (tiếp)

Trang 232

Bài 47 (tiếp)

Trang 233

Bài 47 (tiếp)

Trang 234

Bài 48. Thấu kính mỏng

Trang 235

Bài 48 (tiếp)

Trang 236

Bài 48 (tiếp)

Trang 237

Bài 48 (tiếp)

Trang 238

Bài 48 (tiếp)

Trang 239

Bài 48 (tiếp)

Trang 240

Bài 48 (tiếp)

Trang 241

Bài 48 (tiếp)

Trang 242

Bài 48 (tiếp)

Trang 243

Bài 48 (tiếp)

Trang 244

Bài 48 (tiếp)

Trang 245

Bài 49. Bài tập về lăng kính và thấu kính mỏng

Trang 246

Bài 49 (tiếp)

Trang 247

Bài 49 (tiếp)

Trang 248

Bài 49 (tiếp)

Trang 249

Bài 50. Mắt

Trang 250

Bài 50 (tiếp)

Trang 251

Bài 50 (tiếp)

Trang 252

Bài 50 (tiếp)

Trang 253

Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục

Trang 254

Bài 51 (tiếp)

Trang 255

Bài 51 (tiếp)

Trang 256

Bài 52. Kính lúp

Trang 257

Bài 52 (tiếp)

Trang 258

Bài 52 (tiếp)

Trang 259

Bài 53. Kính hiển vi

Trang 260

Bài 53 (tiếp)

Trang 261

Bài 53 (tiếp)

Trang 262

Bài 53 (tiếp)

Trang 263

Bài 54. Kính thiên văn

Trang 264

Bài 54 (tiếp)

Trang 265

Bài 54 (tiếp)

Trang 266

Bài 54 (tiếp)

Trang 267

Bài 54 (tiếp)

Trang 268

Bài 55. Bài tập về dụng cụ quang

Trang 269

Bài 55 (tiếp)

Trang 270

Bài 55 (tiếp)

Trang 271

Bài 55 (tiếp)

Trang 272

Bài 55 (tiếp)

Trang 273

Bài 55 (tiếp)

Trang 274

Bài 56. Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì

Trang 275

Bài 56 (tiếp)

Trang 276

Bài 56 (tiếp)

Trang 277

Bài 56 (tiếp)

Trang 278

Tóm tắt chương VII

Trang 279

Tóm tắt chương VII (tiếp)

Trang 280

Phụ lục 1. Một số thí nghiệm Vật lí lớp 11

Trang 281

Phụ lục 1(tiếp)

Trang 282

Phụ lục 1(tiếp)

Trang 283

Phụ lục 1(tiếp)

Trang 284

Phụ lục 1(tiếp)

Trang 285

Phụ lục 1(tiếp)

Trang 286

Phụ lục 2. Bảng tra cứu

Trang 287

Phụ lục 2 (tiếp)

Trang 288

Phụ lục 3. Đáp án và đáp số bài tập

Trang 289

Phụ lục 3 (tiếp)

Trang 290

Phụ lục 3 (tiếp)

Trang 291

Phụ lục 3 (tiếp)

Trang 292

MỤC LỤC

Trang 293

MỤC LỤC (tiếp)

Trang 294

MỤC LỤC (tiếp)

Trang 295

Thông tin xuất bản

Trang 296

Bìa 4

Bia 4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Lợi ích của việc học tốt văn teen 2k2 cần biết

Bài viết hay nhất