Từ vựng Tiếng Anh về thời tiết thông dụng nhất | L2r.vn

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề được đánh giá là cách học mang lại hiệu quả nhất. Dưới đây Khoahoc.Vietjack.com xin giới thiệu đến bạn đọc Từ vựng Tiếng Anh về thời tiết thông dụng nhất. Chúng tôi hi vọng với bài viết này, các bạn có thể dễ dàng học thuộc từ vựng Tiếng Anh nhất, hỗ trợ cho việc học tập và giao tiếp hàng ngày.

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề thời tiết

1. Từ vựng về tình trạng thời tiết

Bright

/braɪt/

Sáng sủa

Clear

/klɪər/

Trong trẻo, quang đãng

Cloudy

/ˈklaʊ.di/

Nhiều mây

Dry

/draɪ/

Hanh khô

Foggy

/ˈfɒɡ.i/

Sương mù

Fine

/faɪn/

Không mây không mưa

Gloomy

/ˈɡluː.mi/

Ảm đạm

Haze

/heɪz/

Sương mỏng

Humid

/ˈhjuː.mɪd/

Ẩm

Mild

/maɪld/

Ôn hòa

Overcast

/ˈəʊ.və.kɑːst/

Âm u

Partially cloudy

/ˈpɑː.ʃəl.i ˈklaʊ.di/

Có sự pha trộn của bầu trời xanh và mây

Sunny

/ˈsʌn.i/

Nhiều nắng

Wet

/wet/

Ẩm ướt

Windy

/ˈwɪn.di/

Nhiều gió


2. Từ vựng về nhiệt độ, lượng mưa

Ảnh đính kèm

Baking hot

/beɪkin hɒt/

Nóng như thiêu

Cold

/kəʊld/

Lạnh

Chilly

/ˈtʃɪl.i/

Lạnh thấu xương

Celsius

/ˈsel.si.əs/

Độ C

Degree

/dɪˈɡriː/

Độ

Downpour

/ˈdaʊn.pɔːr/

Mưa lớn

Frosty

/ˈfrɒs.ti/

Đầy sương giá

Freeze

/friːz/

Đóng băng

Hot

/hɒt/

Nóng

Temperature

/ˈtem.prə.tʃər/

Nhiệt độ

Rainfall

/ˈreɪn.fɔːl/

Lượng mưa


3. Từ vựng về hiện tượng thời tiết

Ảnh đính kèm

Blizzard

/ˈblɪz.əd/

Bão tuyết

Blustery

/ˈblʌs.tər.i/

Gió mạnh

Drizzle

/ˈdrɪz.əl/

Mưa phùn

Flood

/flʌd/

Lũ lụt

Hail

/heɪl/

Mưa đá

Hurricane

/ˈhʌr.ɪ.kən/

Bão lớn

Gale

/ɡeɪl/

Gió giật

Lightning

/ˈlaɪt.nɪŋ/

Tia chớp

Mist

/mɪst/

Sương muối

Rain

/reɪn/

Mưa

Rain-storm

/reɪn stɔːm/

Mưa bão

Shower

/ʃaʊər/

Mưa rào

Snow

/snəʊ/

Tuyết

Snowstorm

/ˈsnəʊ.stɔːm/

Bão tuyết

Snowflake

/ˈsnəʊ.fleɪk/

Bông tuyết

Thunder

/ˈθʌn.dər/

Sấm sét

Thunderstorm

/ˈθʌn.də.stɔːm/

Bão tố có sấm sét, giông


4. Mẫu câu hỏi và trả lời về thời tiết

·        Hỏi: What’s the weather like? (Thời tiết thế nào?)

READ:  Kể lại một lần em trót xem trộm nhật kí của bạn (35 mẫu) | L2r.vn

·        Trả lời: It’s ……………. (Trời đang ……………)

Ví dụ: What’s the weather like today? – It’s sunny.

(Hôm nay trời thế nào? – Trời nhiều nắng.)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập