Từ vựng Tiếng Anh về bộ phận cơ thể người đầy đủ nhất | L2r.vn

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề được đánh giá là cách học mang lại hiệu quả nhất. Dưới đây Khoahoc.Vietjack.com xin giới thiệu đến bạn đọc Từ vựng Tiếng Anh về bộ phận cơ thể người đầy đủ nhất. Chúng tôi hi vọng với bài viết này, các bạn có thể dễ dàng học thuộc từ vựng Tiếng Anh nhất, hỗ trợ cho việc học tập và giao tiếp hàng ngày.

Từ vựng tiếng Anh các bộ phận cơ thể

1. Các bộ phận trên cơ thể

Arm /ɑːm/

Cánh tay

Armpit /ˈɑːm.pɪt/

Nách

Back /bæk/

Lưng

Buttock /ˈbʌt.ək/

Mông

Calf /kɑːf/

Bắp chân

Chest /tʃest/

Ngực

Chin /tʃɪn/

Cằm

Elbow /ˈel.bəʊ/

Khuỷu tay

Face /feɪs/

Khuôn mặt

Forearm /ˈfɔː.rɑːm/

Cẳng tay

Hip /hɪp/

Hông

Knee /niː/

Đầu gối

Mouth /maʊθ/

Miệng

Neck /nek/

Cổ

Thigh /θaɪ/

Bắp đùi

Waist /weɪst/

Thắt lưng/ eo


2. Các bộ phận ở tay

Fingernail /ˈfɪŋ.ɡə.neɪl/

Móng tay

Knuckle /ˈnʌk.əl/

Khớp đốt ngón tay

Index finger /ˈɪn.deks ˌfɪŋ.ɡər/

Ngón trỏ

Middle finger /ˌmɪd.əl ˈfɪŋ.ɡər/

Ngón giữa

Palm /pɑːm/

Lòng bàn tay

Wrist /rɪst/

Cổ tay


3. Các bộ phận ở đầu

Cheek /tʃiːk/

Ear /ɪər/

Tai

Eyelid /ˈaɪ.lɪd/

Mí mắt

Eyelash /ˈaɪ.læʃ/

Lông mi

Forehead /ˈfɒr.ɪd/

Trán

Jaw /dʒɔː/

Quai hàm

Lip /lɪp/

Môi

Nose /nəʊz/

Mũi

Nostril /ˈnɒs.trəl/

 Lỗ mũi

Tooth /tuːθ/

Răng

Tongue /tʌŋ/

Lưỡi

Part /pɑːt/

Ngôi rẽ


4. Các bộ phận ở chân

Ankle /ˈæŋ.kəl/

Mắt cá chân

Ball /bɔːl/

Xương khớp ngón chân

Big toe /ˌbɪɡ ˈtəʊ/

Ngón cái

Heel /hiːl/

Gót chân

Toenail /ˈtəʊ.neɪl/

Móng chân

Pupil /ˈpjuː.pəl/

Con ngươi

Instep /ˈɪn.step/

Mu bàn chân

5. Các bộ phận bên trong

Artery /ˈɑː.tər.i/

Động mạch

Brain /breɪn/

Não

Esophagus /ɪˈsɒf.ə.ɡəs/

Thực quản

Heart /hɑːt/

Tim

Intestines /ɪnˈtes·tənz/

Ruột

Muscle /ˈmʌs.əl/

Bắp thịt/ cơ

Liver /ˈlɪv.ər/

Gan

Lung /lʌŋ/

Phổi

Throat /θrəʊt/

Cuống họng

Spinal cord /ˌspaɪ.nəl ˈkɔːd/

Tủy sống

Vein /veɪn/

Tĩnh mạch

Pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/

Tụy

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Dàn ý Kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú mà em gặp ở trường hay nhất (4mẫu) | L2r.vn

Bài viết hay nhất