Tổng ôn nước rút PEN-M 2019 thi THPT QG

CĐ01 BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ   4

Bài 42. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị – hình
vẽ (Phần 2)

  5

Bài 41. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị – hình
vẽ (Phần 1)

  6

Bài 43. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị – hình
vẽ (Phần 3)

  7

Bài 44. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị – hình
vẽ (Phần 4)

  CĐ02

Phần I: Các chuyên đề Hóa học Đại cương và Vô cơ

  8

LƯU Ý: KHÓA HỌC CÓ MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ CHỈ CÓ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI Ở DẠNG FILE
PDF, KHÔNG CÓ VIDEO BÀI GIẢNG

  CĐ03 Chuyên đề 1. Các tính chất của dung dịch   9 Bài 1. Sự điện li – Axit và Bazơ 04/02/2019 10 Bài 2. Muối và các tính chất của muối (Phần 1) 04/02/2019 11 Bài.3. Muối và các tính chất của muối (Phần 2) 04/02/2019 12 Bài 4. Muối và các tính chất của muối (Phần 3) 04/02/2019 13 Bài 5. Chất lưỡng tính – PH – Các phản ứng trong dung dịch 04/02/2019 CĐ04 Chuyên đề 2. Phi kim và hợp chất   14 Bài 6. Phân bón Hóa học 04/09/2019 15 Bài 7. Một số dạng bài về phi kim 04/12/2019 CĐ05 Chuyên đề 3. Đại cương về Kim loại   CĐ06 Chuyên đề 4. Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm   CĐ07
READ:  Diop là gì? Chỉ số Diop có ý nghĩa gì? Cách đổi Diop sang độ? | L2r.vn

Chuyên đề 5. Crom – Sắt – Đồng – Các kim loại khác

  16 Bài 9. Các trọng tâm lý thuyết về Crom và các hợp chất 13/04/2019 17 Bài 10. Một số dạng bài tập khó về Sắt – Đồng và các hợp chất 14/04/2019 CĐ08

Chuyên đề 6.Tổng hợp kiến thức Hóa Vô cơ: Các phản ứng trong dung dịch

  18 Bài 11. Phương pháp giải toán đặc trưng cho bài toán về các phản ứng trong
dung dịch 17/04/2019 19 Bài 12. Bài toán về phản ứng H+ + OH- và pH dung dịch 18/04/2019 20 Bài 13. Bài toán về phản ứng CO2 + OH- 19/04/2019 21 Bài 14. Bài toán về phản ứng OH- + Al3+ (Phần 1) 20/04/2019 22 Bài 15. Bài toán về phản ứng OH- + Al3+ (Phần 2) 21/04/2019 23 Bài 16. Bài toán về phản ứng H+ + HCO3- 24/04/2019 CĐ09

Chuyên đề 7. Tổng hợp kiến thức Hóa Vô cơ: Bài tập điện phân, bài tậpkim
loại tác dụng với dung dịch axit, muối, phi kim

  24 Bài 17. Bài toán kim loại tác dụng với axit (Phần 1) 25/04/2019 25 Bài 18. Bài toán kim loại tác dụng với axit (Phần 2) 26/04/2019 26 Bài 19. Bài toán kim loại tác dụng với axit (Phần 3) 27/04/2019 27 Bài 20. Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối 28/04/2019 28 Bài 21. Bài toán kim loại tác dụng với phi kim 05/01/2019 29 Bài 22. Bài toán điện phân (Phần 1) 05/02/2019 30 Bài 23. Bài toán điện phân (Phần 2) 05/03/2019 CĐ10
READ:  Bài văn tả con khỉ trong vườn thú hay nhất (4 mẫu) | L2r.vn

Chuyên đề 8.Tổng hợp kiến thức Hóa Vô cơ: Số phản ứng – Số cặp chất – Số
mệnh đề

  31

Bài 24. Một số tổng kết lý thuyết và kỹ năng làm câu hỏi Đếm (Phần 1)

  32

Bài 25. Một số tổng kết lý thuyết và kỹ năng làm câu hỏi Đếm (Phần 2)

  CĐ11

Chuyên đề 9. Đại cương Hóa hữu cơ và Hidrocacbon

  33 Bài 26. Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí 05/08/2019 CĐ12 Chuyên đề 10. Ancol – Phenol   CĐ13 Chuyên đề 11. Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic   CĐ14

Chuyên đề 12. Este – Amin – Amino axit – Protein

  34 Bài 27. Bài tập hay và khó về este/chất béo (Phần 1) 05/09/2019 35 Bài 28. Bài tập hay và khó về este/chất béo (Phần 2) 05/10/2019 36 Bài 29. Một số bài tập đặc trưng về Amin – Amino axit (Phần 1) 05/11/2019 37 Bài 30. Một số bài tập đặc trưng về Amin – Amino axit (Phần 2) 05/12/2019 38 Bài 31. Một số bài tập hay và khó về peptit 13/05/2019 CĐ15 Chuyên đề 13. Cacbohidrat   CĐ16 Chuyên đề 14. Polime – Vật liệu Polime   CĐ17

Chuyên đề 15. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ: Số phản ứng – Số cặp chất – Số
mệnh đề

  39 Bài 32. Một số tổng kết lý thuyết và kỹ năng làm câu hỏi Đếm 14/05/2019 CĐ18

Chuyên đề 16. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ: Bài tập đốt cháy các chất hữu
cơ thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau

READ:  Phân tích nhân vật Lang Liêu trong truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy hay nhất | L2r.vn
  40 Bài 33. Tổng kết các phương pháp giải toán và các kỹ thuật xử lý số liệu
đặc trưng của bài toán đốt cháy (Phần 1) 15/05/2019 41 Bài 34. Một số kiểu bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất thuộc các dãy đồng
đẳng khác nhau thường gặp (Phần 2) 16/05/2019 42 Bài 35. Tổng kết các phương pháp giải toán và các kỹ thuật xử lý số liệu
đặc trưng của bài toán đốt cháy (Phần 3) 17/05/2019 43 Bài 36.Một số kiểu bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất thuộc các dãy đồng
đẳng khác nhau thường gặp (Phần 1) 18/05/2019 44 Bài 37. Một số kiểu bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất thuộc các dãy đồng
đẳng khác nhau thường gặp (Phần 2) 19/05/2019 CĐ19

Chuyên đề 17. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ: Biện luận công thức cấu tạo –
Chuỗi phản ứng – Đồng phân

  45 Bài 38. Đếm và tính nhanh số đồng phân (Phần 1) 20/05/2019 46 Bài 39. Đếm và tính nhanh số đồng phân (Phần 2) 20/05/2019 47 Bài 40. Biện luận công thức cấu tạo 20/05/2019 CĐ20

Chuyên đề 18. Các câu hỏi lý thuyết vận dụng kiến thức thực tiễn và ứng
dụng.

  CĐ21

Chuyên đề 19. Các câu hỏi/bài tập có sử dụng Hình vẽ – Bảng biểu – Đồ thị

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất