Tổng hợp các mẫu giấy giới thiệu mới nhất | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu tổng hợp các mẫu giấy giới thiệu mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật hàng ngày. Với những biểu mẫu này chúng tôi hi vọng sẽ tạo điều kiện thuân lợi cho mọi người trong quá trình giải quyết công việc của mình.

(Ảnh minh họa)

 

 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

…………(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:…………………………………………………….

…………………………………(2)……………………………………………………………………………..

Giới thiệu ông, bà (5): …………………….…………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………..…………….

Được cử đến (6): ……………………………………………………………………….

Về việc: ………………………………………………………………………………

Mong …………………………… giúp đỡ ông, bà …………………………………….hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày……………………

Giám đốc/Thủ trưởng đơn vị

                                                                               (Ký đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

 

 

hình ảnh : bàn, sổ tay, viết, công việc, đang làm việc, những người, con  gái, đàn bà, cây bút, giống cái, trẻ, ngón tay, Văn phòng, kinh doanh, chú  thích, Viết, 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Hướng dẫn cách tính khối lượng nguyên tử, đơn vị khối lượng là gì, đo như thế nào?