Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế được chúng tôi liên tục cập nhật hàng ngày. Với những biểu mẫu này chúng tôi hi vọng sẽ tạo điều kiện thuân lợi cho mọi người trong quá trình giải quyết công việc của mình.


 

 

 

( Ảnh minh họa)

 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

 

          Doanh nghiệp                 Tổ chức khác và cá nhân                      

 

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

 

 

 

II- Bổ sung thông tin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

 

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

                              ……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                      Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

HƯỚNG DẪN:

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc     các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Giải bài tập SGK Địa lý lớp 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng