Sinh sản vô tính ở động vật – Môn Sinh học – Lớp 11

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Sinh sản vô tính ở động vật”.

I, Khái niệm sinh sản vô tính.

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản trong đó một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể mời có vật liệu di truyền giống hệt nó, không có sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng.

Quá trình nguyên phân là cơ sở của sinh sản vô tính.

Ý nghĩa của sinh sản vô tính ở động vật:

 • Trong mật độ quần thể thấp, các cá thể sống độc lập vẫn có thể tạo ra con cháu.
 • Tạo ra số lượng con cháu trong thời gian ngắn, cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định và ít biến đổi.
 • Hạn chế của sinh sản vô tính: khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến chết hàng loạt vì các thế hệ giống nhau về mặt di truyền.

II, Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

1, Phân đôi.

 • Xảy ra ở động vật đơn bào.
 • Phân đôi dựa trên sự phân chia nhân và tế bào chất một cách đơn giản bằng cách tạo ra eo thắt.
READ:  Diva là gì? những giọng ca xứng tầm diva trên thế giới và tại Việt Nam | L2r.vn

2, Nảy chồi.

 • Xảy ra ở bọt biển, ruột khoang.
 • Dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo ra một chồi con.

3, Phân mảnh.

 • Xảy ra ở bọt biển, giun dẹp.
 • Dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, quan phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới. Cơ thể mẹ phân cắt thành nhiều mảnh, mỗi mảnh lớn lên thành một cơ thể mới.

4, Trinh sản.

 • Xảy ra ở ong kiến, rệp,…
 • Tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới có bộ NST đơn bội.

III, Ứng dụng.

1, Nuôi mô sống: tạo ra mô mới thay thế mô bị bệnh hoặc bị thương.

2, Nhân bản vô tính: tạo ra những cá thể mới có bộ gen của cá thể gốc, hoặc tạo ra những cơ quan mới thay thế cơ quan bị thương.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 11.

Sinh sản vô tính ở động vật – Môn Sinh học – Lớp 11

Đánh giá bài viết

Previous articleCác nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật – Môn Sinh học – Lớp 11
Next articleSinh sản hữu tính ở động vật – Môn Sinh học – Lớp 11

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất