Quy luật phân li độc lập – Môn Sinh học – Lớp 12

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về Quy luật phân li độc lập.

1, Thí nghiệm của Menđen

Thí nghiệm của Menđen cho thấy sự di truyền của các cặp tính trạng là độc lập với nhau.

2, Nội dung quy luật phân li độc lập.

Sự di truyền của cặp alen nằm trên các cặp NST khác nhau là độc lập hay trong quá trình di truyền của các cặp tính trạng do các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau chi phối có sự phân li độc lập với nhau và phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành.

Điều kiện nghiệm đúng: Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau; quá trình giảm phân và thụ tinh bình thường.

Hệ quả: tỷ lệ chung bằng tích tỉ lệ riêng và xác suất chung bằng tích xác suất riêng.

Phép lai dị hợp nhiều cặp gen:

Ý nghĩa của định luật:

  • Phân li độc lập tạo ra đa dạng giao tử và đa dạng hợp tử.
  • Nguyên liệu cho tiêu hóa, chọn giống.
  • Biết được quy luật sẽ biết được kết quả phép lai.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 12.

READ:  Cha mẹ nên làm gì để giúp con học tập hiệu quả trong thời gian nghỉ phòng dịch?

Quy luật phân li độc lập – Môn Sinh học – Lớp 12

Đánh giá bài viết

Previous articleĐột biến số lượng nhiễm sắc thể – Môn Sinh học – Lớp 12
Next articleTương tác gen – Môn Sinh học – Lớp 12

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất