Phiếu giao nhận hồ sơ BHXH, thẻ BHYT mới nhất | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu – mẫu phiếu giao nhận hồ sơ BHXH, thẻ BHYT  mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật hàng ngày. Với những biểu mẫu này chúng tôi hi vọng sẽ tạo điều kiện thuân lợi cho mọi người trong quá trình giải quyết công việc của mình.

 

 

(Ảnh minh họa)

 

 

Số Hồ sơ: 620/……………/SO                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

          Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (xác nhận cho người tham gia dừng đóng BHXH, BHTN tại một đơn vị, đơn vị chuyển địa bàn sang tỉnh/thành phố khác; người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc) xác nhận quá trình đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

 (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày)

 

1. Tên cá nhân/đơn vị: …………………………………………………….  Mã đơn vị:……………………………………………
2. Điện thoại: ………………………………………………………………….  Email: ………………………………………………….

3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ………………………………………………………………..

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

Điều kiện: áp dụng đối với sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát, in tờ rời đến năm 2016 hoặc sổ BHXH đã được bảo lưu đơn vị trước đó nếu tiếp tục tham gia tại đơn vị sau; Đơn vị đã hoàn tất thủ tục báo giảm; Cá nhân/Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

1.

Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người)  £ hoặc

Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ bìa/người), £

 

2.

Các tờ rời sổ BHXH.

 

3.

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

 

READ:  Dàn ý cho bài văn tả đồ chơi mà em yêu thích hay nhất (26 mẫu) | L2r.vn

   Lưu ý:

1. Thủ tục nộp hồ sơ:

– Đối với sổ BHXH (mẫu cũ) đơn vị chỉ ghi và xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN đến tháng 12/2009, từ tháng 01/2010 không ghi vào sổ BHXH.

– Mục 3: áp dụng đối với trường hợp đơn vị đã giải thể, phá sản đã có căn cứ pháp lý và tất toán thu BHXH.

2. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

Ngày trả kết quả : .…./…../20….… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị, cá nhân chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ).

 

 

 

 

 

 

         ……………, ngày…… tháng…… năm……                                                        

                       Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                       Người nộp hồ sơ

         (Ký, ghi họ tên)                                                                               (Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

                        

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH

 ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

 

 

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………

I. Phần kê khai bắt buộc

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ………/………/…………… [03]. Giới tính: …………………

[04]. Quốc tịch ………………………… [05]. Dân tộc ………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1].(phường, thị trấn): …………………………………

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………. [06.3]. Tỉnh (Tp): ………………

[07]. Địa chỉ nhận hồ sơ: [07.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .…….………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ..……..………………. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): .………..……………………………… [07.4].Tỉnh (Tp): …………….………………………

[08]. Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ………………………………

II. Phần kê khai chung

[09]. Mã số BHXH (đã cấp):……………[09.1]. Số điện thoại liên hệ:…………………………

[09.2]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: ……………….. …………………………………

[10]. Mã số hộ gia đình (đã cấp): ………………………………………………………………

(trường hợp chưa có mã hộ gia đình thì kê khai bổ sung Phụ lục đính kèm tờ khai)

[11]. Mức tiền đóng: …………….[12]. Phương thức đóng: …...………………

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: …………………..……………………….

[14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:

……………………………………………………………………..……………………………

[15]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………..………………….

……………………………………………………………………..……………………………

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(chỉ áp dụng đối với người lao động thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………., ngày ……. tháng ……. năm ………..

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………… Số điện thoại (nếu có): ……………..………………………

Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú):………………Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)…………….Xã (phường, thị trấn):……………… Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):…………………………….Tỉnh (TP): ………………………………………………………

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Người kê khai có thể tra cứu Mã số BHXH và Mã hộ gia đình tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………., ngày ……. tháng ……. năm ………..

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần - Global Vietnam Lawyers

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập