Ngữ văn 6 – Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

– Bao quát toàn bộ kiến thức trong Bộ 1 (10 bài học theo chủ đề, 4 kĩ năng Đọc – Viết – Nói – Nghe, Thực hành tiếng Việt và đọc mở rộng, Luyện tập)

– Khóa học tạo dựng nền tảng và tư duy vững chắc cho việc học Bộ 1 môn Ngữ văn 6, gồm 10 bài tích hợp với dạy thể loại văn bản. Nội dung chính:

Bài 1. Tôi và các bạn (Nhận biết được truyện đồng thoại và các đặc trưng của truyện đồng thoại; có kiến thức về từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy) nghĩa của từ ngữ, biện pháp tu từ so sánh; viết văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; kể lại một trải nghiệm của bản thân)

Bài 2. Gõ cửa trái tim (Nhận biết được thơ và các đặc trưng của thơ; có kiến thức về nghĩa của từ ngữ, biện pháp tu từ ẩn dụ, dấu câu, đại từ; viết văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả; trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình)

Bài 3. Yêu thương và chia sẻ (Nhận biết được chuyện cổ tích viết lại và đặc trưng của truyện cổ tích viết lại; nắm được kiến thức về cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ; viết bài văn kể lại một trải nghiệm; kể lại một trải nghiệm của bản thân)

Bài 4. Quê hương yêu dấu (Nhận biết được thơ lục bát và đặc trưng của thơ lục bát; nắm được kiến thức về từ đồng âm, từ đa nghĩa, hoán dụ; viết thơ lục bát và viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát; trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương)

Bài 5. Những nẻo đường xứ sở (Nhận biết được du kí, hồi kí và đặc trưng của hồi kí, du kí; nhận biết được dấu ngoặc kép, biện pháp tu từ nhân hóa; viết bài văn tả cảnh sinh hoạt; chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến)

Bài 6. Chuyện kể về những người anh hùng (Nhận biết được truyền thuyết và đặc trưng của truyền thuyết; nhận biết được dấu chấm phẩy; viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện; kể lại một truyền thuyết)

Bài 7. Thế giới cổ tích (Nhận biết được cổ tích và các đặc trưng của truyện cổ tích; nhận biết được thành ngữ; viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích; kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật)

Bài 8. Khác biệt và gần gũi (Nhận biết được văn bản nghị luận và các đặc trưng của văn nghị luận; nhân biết được trạng ngữ, tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản; viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà em quan tâm)

Bài 9. Trái Đất – Ngôi nhà chung (Nhận biết được văn bản thông tin, văn bản đa phương thức; từ mượn và hiện tượng vay mượn từ; viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận, tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản; thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường)

Bài 10. Cuốn sách tôi yêu (Hoạt động đọc sách; sáng tạo sản phẩm nghệ thuật, viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc; giới thiệu sách)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Lời bài hát “Yêu là tha thứ” | L2r.vn

Bài viết hay nhất