Mẫu phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu – mẫu phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật hàng ngày. Với những biểu mẫu này chúng tôi hi vọng sẽ tạo điều kiện thuân lợi cho mọi người trong quá trình giải quyết công việc của mình.

Các Mẫu biểu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng  viên năm 2019 - Trường Đại học Lâm nghiệp 

(Ảnh minh họa)

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ngày….tháng….năm…..

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
TỔ CHỨC ĐẢNG

 

– Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại:………………………………………….……..

– Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng: ……………………………………………………………

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

 

 

 

 

1

Công tác chính trị tư tưởng

 

 

 

 

2

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ

 

 

 

 

3

Lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

 

 

 

 

4

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

 

 

 

 

II

Về thực hiện nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

1

Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao …

 

 

 

 

2

Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị …

 

 

 

 

III

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

 

 

 

 

 

READ:  “How do you learn English?”

Nhận xét chung: ……………………………………………………………………

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …………………………………………….….

 

(Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự soi, tự sửa

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất