Mẫu giấy nghị quyết đại hội chi bộ mới nhất | L2r.vn

(Ảnh minh họa)

 

 

Mẫu Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường học – Mẫu 1

 

ĐẢNG BỘ …….

CHI BỘ TRƯỜNG…..
________


Số:      NQ/CB

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

………., ngày ……tháng …… năm 20…

 

NGHỊ QUYẾT  ĐAỊ HỘI CHI BỘ TRƯỜNG ……….


NHIỆM KỲ 20…. – 20….

___________

 

Hôm nay ngày …….tháng …….năm 20….. tại văn phòng trường ……………..

Đã tiến hành Đại hội chi bộ trường …………… nhiệm kỳ 20….-20…. .

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ trường …………  nhiệm kỳ (20….-20….) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20….-20…. do đồng chí – Bí thư chi bộ …………….  nhiệm kỳ 20….-20…. trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và đóng góp bổ xung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ trường………… nhiệm kỳ (20….-20….) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20….-20…..

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí: ………….. Bí thư Đảng ủy …………

Đại hội:………………………………………………………..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ …………… nhiệm kỳ (20….-20….) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20….-20…. do đồng chí …………..  trình bày trước Đại hội.

Điều 2. Đại hội tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của  đồng chí ………… Bí thư Đảng ủy……. và các ý kiến tham gia, đóng góp của Đại hội bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 20….-20…..

Đại hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác chuyên môn

– Các danh hiệu thi đua.

a) Tập thể

·        Chi bộ: Trong sạch vững mạnh

·        Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

READ:  Lập dàn ý tả người thân yêu gần gũi nhất với mình  (8 mẫu) | L2r.vn

·        Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

·        Tổ KH Tự nhiên: Tập thể lao động tiên tiến .

·        Tổ KH Xã hội: Tập thể lao động tiên tiến .

·        Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

b) Cá nhân

·        CSTĐCS: 20%

·        GV dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh: 30%

·        GV dạy giỏi cấp trường: 70 %

·        LĐTT: 80%

2. Công tác xây dựng Đảng

         Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 100% đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng

         Xây dựng nề nếp sinh hoạt trong chi bộ và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên, nội dung sinh hoạt ngắn gọn, thiết thực.

         Kiểm tra giám sát việc Đảng viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ công dân, việc tham gia học tập Nghị quyết của Đảng viên.

         Trong nhiệm kỳ 20….-20…. chi bộ phấn đấu kết nạp 2 đồng chí đảng viên mới. Phấn đấu 100% đảng viên Hoàn thành tốt và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

         Chi bộ phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể

         Chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn đạt hiệu quả cao, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

         Đẩy mạnh hoạt động của Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chú trọng tới công tác văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường để tạo bầu không khí vui tươi, lành mạnh tạo điều kiện phát triển tốt cho học sinh.

READ:  Những bài thơ hay ngày 20-11 dành tặng thầy cô (82 mẫu) | L2r.vn

4. Công tác xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất

         Tham mưu với Đảng uỷ – UBND …. và Hội cha mẹ học sinh cải tạo mặt bằng, tu sửa các phòng học ………., từng bước phấn đấu xây dựng trường chuẩn vào năm 20…..

         Từng bước xây dựng các phòng học chức năng, bổ xung cơ sở vật chất cho các phòng học, phòng vi tính.

         Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh tạo môi trường xanh – sạch – đẹp. Sân và trồng cỏ sân thể dục.

5. Công tác tài chính

         Quản lí tài chính đúng nguyên tắc, thu chi đúng mục đích, công khai dân chủ.

Điều 3. Đại hội đã bầu Ban chi uỷ chi bộ …………nhiệm kì 20….-20…. gồm 3 đồng chí đủ tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo vào ban chi uỷ chi bộ ………….. nhiệm kỳ (20….-20….).

1) Đ/c:……………….. Bí thư chi bộ

2) Đ/c: ……………… Phó Bí thư chi bộ

3) Đ/c: ……………… Chi uỷ viên

Điều 4. Đại hội giao cho chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ (20….-20….) căn cứ vào Nghị quyết đại hội xây dựng kế hoạch chương trình tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ đề ra.

Điều 5. Đại hội kêu gọi toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ đoàn kết thống nhất góp phần cùng nhân dân trong ……….. thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế chính trị xã  hội ở địa phương đề ra.

 

TM. Đoàn chủ tịch

Ký, ghi rõ họ tên

TM. Đoàn thư ký

Ký, ghi rõ họ tên

 

 

Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ của của VP Đảng ủy – Mẫu 2

 

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ ……………………….

NHIỆM KỲ 20…. -20….

*****

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày …. tháng …… năm 2019

 

Kính thưa:   – Đ/c ………………, đại diện Đảng ủy………….

                             – Toàn thể Đại hội,

Đại hội Chi bộ……………………….., nhiệm kỳ 20…. -20…. họp từ ngày …….. đến ngày …………….; Đại hội triệu tập …………. đảng viên, đạt tỷ lệ 100%; Đại hội thống nhất quyết định thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

1/- Về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 20…. – 20…. của Chi bộ (những mặt làm được và chưa làm được, nguyên nhân ưu điểm, hạn chế, rút ra kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư hoặc Chi ủy đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị).

Đại hội đã thảo luận quyết định xây dựng phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể có tính khả thi để tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ 20…. -20………………………….

2/- Thống nhất thông qua biểu quyết một số chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 20…. -20…. như sau:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………

3/- Đại hội công nhận kết quả bầu cử các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư hoặc cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20…. -20…., có đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ và khả năng lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian tới.

– Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ hoặc cấp ủy nhiệm kỳ 20…. -20…. tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội kết thúc lúc ……………… giờ cùng ngày.

TM. Đoàn chủ tịch

Ký, ghi rõ họ tên

TM. Đoàn thư ký

Ký, ghi rõ họ tên

 

Chữ viết tay đang chết dần

READ:  Từ vựng tiếng Anh về hoạt động hàng ngày có phiên âm đầy đủ | L2r.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất