Tra Từ Masonry Là Gì Trong Tiếng Việt? Masonry Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ l2r.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Masonry là gì

Most of the original windows of the abbey have been filled with masonry, so lighting conditions in the interior can be difficult.
In the building, however, the projecting bookcase and light reflecting paintings render the masonry wall porous, even transparent.
They were fabricated out of masonry and sometimes out of wood, and contractually were the builder”s responsibility.
These reflect the diversity of current masonry construction practice while being united by the level of architectural quality attained.
Eventually, it is reduced to “shattered” masonry (40), lying between the paws of the implacable sphinx.
However, this architectural language remains, like traditional masonry construction, firmly based on the expression of mass, weight or (apparent) absence of weight.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên l2r.vn l2r.vn hoặc của l2r.vn University Press hay của các nhà cấp phép.

*

a type of dancing where two people use special steps and movements to do dances such as the waltz or tango together

Về việc này

*

Xem thêm: Kiểu Tóc Nam Đẹp Cho Người Tóc Mỏng, Tóc Thưa Và Mỏng Nên Để Kiểu Gì Cho Nam Tính

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves

READ:  1/6 Là Ngày 1 Tháng 6 Là Ngày Gì, Ngày 1/6 Là Ngày Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập l2r.vn English l2r.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Bảng Quy Đổi Kích Thước Ống Tiêu Chuẩn, Bảng Quy Đổi Tiêu Chuẩn Ống Thép

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp