Mã TP. Biên Hòa | VietJack.com | L2r.vn

Thành phố Biên Hòa: Mã 01

Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
053
THPT Trấn Biên
Ph. Tam Hoà TP.Biên Hòa
KV2
077
TC nghề Đinh Tiên Hoàng
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
083
TH-THCS-THPT Tân Hòa
P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa
KV2
088
TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng
P. Bửu Long, TP.Biên Hòa
KV2
089
TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi
P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa
KV2
090
TH-THCS-THPT Thái Bình Dương
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
KV2
093
ĐH Đồng Nai
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
095
TC Miền Đông
P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa
KV2
098
TT KTTH Hướng nghiệp Đồng Nai
P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa
KV2
099
TT GDNN-GDTX tỉnh Đồng Nai
P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa
KV2
101
Cao Đẳng Nghề Số 8
P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa
KV2
069
PT Năng Khiếu Thể Thao
P.Tân Phong, TP.Biên Hòa
KV2
070
CĐ nghề Đồng Nai
P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa
KV2
071
CĐ nghề Miền Đông Nam Bộ
P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa
KV2
074
TC nghề GTVT Đồng Nai
P.Bửu Long, TP.Biên Hòa
KV2
075
TC nghề 26/3
P.Hố Nai, TP.Biên Hòa
KV2
076
TC nghề Kinh tế – Kỹ thuật số 2
P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
067
THPT Đinh Tiên Hoàng
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
000
Sở GD&ĐT
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
KV2
001
THPT Chuyên Lương Thế Vinh
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
002
Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
KV2
003
THPT Ngô Quyền
P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa
KV2
004
THPT Nam Hà
Xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa
KV2
005
THPT Tam Hiệp
P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa
KV2
006
THPT Nguyễn Trãi
Ph. Tân Biên, TP.Biên Hòa
KV2
007
THPT Lê Hồng Phong
Ph. Hố Nai I, TP.Biên Hòa
KV2
008
THPT Chu Văn An
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
KV2
040
THPT Tam Phước
Xã Tam Phước, TP.Biên Hòa
KV2
041
THPT Nguyễn Khuyến
Ph. Thống Nhất TP.Biên Hòa
KV2
042
THPT Đức Trí
Ph. Tân Hiệp TP.Biên Hòa
KV2
043
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
P.Long Bình Tân TP.Biên Hòa
KV2
044
THPT Lê Quý Đôn
Ph. Tân Mai TP.Biên Hòa
KV2
047
THPT Bùi Thị Xuân
Ph. Tân Tiến TP.Biên Hòa
KV2
049
TT GDNN-GDTX Biên Hòa
P.Quyết Thắng TP.Biên Hòa
KV2

READ:  Tả chim bồ câu hay nhất (8 bài văn mẫu) | L2r.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất