Lộ trình ôn Toán 9,10 điểm cho 2k4

Chương 1. Hàm số Bài 1. Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (tiết 1) Bài 2. Sơ đồ tư duy – cái nhìn tổng quan về CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG Bài 4. Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM BẬC 3 Bài 5. Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ
NHẤT CỦA HÀM SỐ Bài 6. Bản chất và những “tiểu xảo” giải nhanh bài toán TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ
HÀM SỐ Bài 7. Kĩ năng ĐỌC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ Bài 8. Bài toán gốc tiếp cận BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO Bài 9. Cách suy luận và “Mẹo” vẽ nhanh ĐỒ THỊ CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI Bài 12. Mô hình chung giải quyết bài toán ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ Bài 13. Công thức giải nhanh các lớp BÀI TOÁN HÀM SỐ ĐẶC TRƯNG P1 Bài 13. Công thức giải nhanh các lớp BÀI TOÁN HÀM SỐ ĐẶCTRƯNG P2 Bài 14. CÁC KĨ THUẬT PHỤ TRỢ cần biết khi giải BÀI TOÁN HÀM SỐ Bài 15. Góc nhìn đa chiều và tính tối ưu khi giải quyết BÀI TOÁN HÀM SỐ BẤT
KÌ Bài 16. Tiếp cận và chinh phục CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ,
khó, thực tiễn…) P1 Bài 16. Tiếp cận và chinh phục CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ,
khó, thực tiễn…) P2 Bài 18. Tiếp cận các bài toán về hàm hợp Bài 19. Dùng hàm hợp để giải PT_BPT Bài 20: Giải các bài toán MIN – MAX của hàm số chứa TRỊ TUYỆT ĐỐI CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN Bài 1: Làm chủ kiến thức ĐỊNH TÍNH VỀ KHỐI ĐA DIỆN qua sơ đồ tư duy Bài 2: Giải quyết nhanh BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH qua các MÔ HÌNH (P2) Bài 3: Cách tiếp cận BÀI TOÁN VỀ GÓC Bài 4: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận
trực tiếp Bài 5: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận
gián tiếp. Bài 6: Cách giải nhanh các bài toán ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÌNH – KHỐI TRÒN XOAY

Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI
TIẾP P1

Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI
TIẾP P2

Bài 8: Tự tin làm chủ CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực
tiễn…) CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT Bài 1. Tiếp cận HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT bằng việc xâu chuỗi kiến thức
nền tảng qua sơ đồ tư duy Bài 2: Các dạng toán về HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT và cách tiếp cận Bài 3: Đọc nhanh ĐỒ THỊ HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT và cách giải quyết gọn
bài toán SẮP THỨ TỰ Bài 4: Cách phản xạ và giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT qua sơ đồ tư
duy (P1) Bài 4: Cách phản xạ và giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT qua sơ đồ tư
duy (P2) Bài 5: Giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT CHỨA THAM SỐ Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô
hình (P1) Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô
hình (P2) Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô
hình (P3)
READ:  Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 1 bài 9: Góc học tập xinh xắn - tiết 1 mới nhất | L2r.vn

Bài 7: BỔ SUNG các PHƯƠNG PHÁP MỚI giải PT – BPT MŨ – LOGARIT CHỨA THAM SỐ
(P1)

Bài 7: BỔ SUNG các PHƯƠNG PHÁP MỚI giải PT – BPT MŨ – LOGARIT CHỨA THAM SỐ
P2

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM (P1) Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P2 Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM P3 Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P1) Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P2) Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P3) Bài 3: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ
TÍCH Bài 3: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ
TÍCH P2 Bài 4: NHỮNG DẠNG TOÁN “KHẮC CHẾ” CASIO và cách giải quyết Bài 5: “Kĩ thuật chọn hàm” cho các bài toán TÍCH PHÂN KHÓ qua đặc trưng hàm Bài 6: Tự tin làm chủ CÁC DẠNG TOÁN TÍCH PHÂN TRONG THỰC TIỄN Bài 7: TÍCH PHÂN CHO BỞI HÀM NHIỀU CÔNG THỨC và CÁCH GIẢI Bài 8: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 1) Bài 9: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 2) Bài 10: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 3) CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ Bài 1: Cách ghi nhớ lâu toàn bộ KIẾN THỨC NẾN TẢNGqua sơ đồ tư duy và các
mẹo cần biết P1 Bài 1: Cách ghi nhớ lâu toàn bộ KIẾN THỨC NẾN TẢNGqua sơ đồ tư duy và các
mẹo cần biết P2 Bài 2: CÁCH CẮT NGHĨA DỮ KIỆN – yếu tố tiền đề giải quyết các lớp câu hỏi
hình học OXYZ Bài 2: CÁCH CẮT NGHĨA DỮ KIỆN – yếu tố tiền đề giải quyết các lớp câu hỏi
hình học OXYZ P2 Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tư duy hiệu quả với bài toán VỊ TRỊ TƯƠNG ĐỐI P1 Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tư duy hiệu quả với bài toán VỊ TRỊ TƯƠNG ĐỐI P2 Bài 4: Hai bài toán gốc giải BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM Bài 5: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG MẶT PHẲNG theo góc nhìn của người ra
đề và kết hợp sơ đồ tư duy Bài 6: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG theo góc nhìn của
người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy Bài 7: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU theo góc nhìn của người
ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ
HÌNH HỌC OXYZ Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ
HÌNH HỌC OXYZ (P2) Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ
HÌNH HỌC OXYZ (P3) Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ
HÌNH HỌC OXYZ (P4) Bài 9. Cách gắn hệ trục tọa độ giải các bài toán hình học không gian cổ điển Bài 9. Cách gắn hệ trục tọa độ giải các bài toán hình học không gian cổ
điển (P2) CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC Bài 1: Dạng đại số của số phức (P1) Bài 1: Dạng đại số của số phức (P2) Bài 2. Dạng hình học của số phức Bài 3. Giải phương trình trên tập số phức Bài 4:Phương pháp hình học giải nhanh BÀI TOÁN MIN – MAX VỀ SỐ PHỨC Bài 5: Tư duy tối ưu với các bài toán VẬN DỤNG CAO (hay, lạ, khó…) Bài 6. Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio. CHUYÊN ĐỀ 07: LƯỢNG GIÁC Bài 1: Phương pháp giải nhanh các dạng toán về hàm số lượng giác – p1 Bài 1: Phương pháp giải các dạng toán về hàm số lượng giác – p2
READ:  Giấy biên giao nhận tiền mới nhất | L2r.vn

Bài 2: Phương pháp giải nhanh các DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (Phần 1)

Bài 2: Phương pháp giải nhanh các DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (Phần 2)

Bài 3: Xử lí gọn các bài toán LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON Bài 1: QUY TẮC ĐẾM và cách sử dụng các CÔNG THỨC ĐẾM NHANH Bài 2: Phương pháp giải nhanh các bài toán “XẾP VỊ TRÍ” Bài 3: Phương pháp giải nhanh các bài toán “TÌM SỐ” Bài 4: Phương pháp giải nhanh các bài toán “CHỌN – RÚT – PHÂN CHIA” Bài 5: Phương pháp giải nhanh các bài toán có “YẾU TỐ HÌNH HỌC” Bài 6: Phương pháp giải BÀI TOÁN XÁC SUẤT QUA SƠ ĐỒ TƯ DUY Bài 7: NHỊ THỨC NIUTƠN và cách giải nhanh các dạng toán thường gặp Bài 8: Các bài toán VẬN DỤNG CAO (tổng hợp, hay, khó …) CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 1: KIẾN THỨC NÊN về DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN qua sơ đồ tư duy.

Bài 2: Tổng quan về PHÉP BIẾN HÌNH trong mặt phẳng qua sơ đồ tư duy. Bài 3. Phương pháp TÌM ẢNH nhanh qua các phép biến hình. Bài 4. Cách xác định và các bài toán liên quan tới THIẾT DIỆN. Bài 5. Cách giải nhanh bài toán GIỚI HẠN và tính LIÊN TỤC của hàm số. Bài 5. Cách giải nhanh bài toán GIỚI HẠN và tính LIÊN TỤC của hàm số (P2) CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC TỌA ĐỘ OXY Bài 1: XÂU CHUỖI các KIẾN THỨC TRỌNG TÂM bằng SƠ ĐỒ TƯ DUY (Phần 1) Bài 2: XÂU CHUỖI các KIẾN THỨC TRỌNG TÂM bằng SƠ ĐỒ TƯ DUY (Phần 2) Bài 3: XỬ LÍ GỌN các bài toán TÌM ĐIỂM qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 1) Bài 4: XỬ LÍ GỌN các bài toán TÌM ĐIỂM qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 2) Bài 5: XỬ LÍ GỌN các bài toán TÌM ĐIỂM qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 3) Bài 5: XỬ LÍ GỌN các bài toán TÌM ĐIỂM qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 4) Bài 6: CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 1) Bài 7: CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG qua CÁC MÔ HÌNH (Phần 2) Bài 8: CÁCH GIẢI NHANH các bài toán về ĐƯỜNG TRÒN Bài 9: TỔNG QUAN VỀ ELIP và cách giải các bài toán ELIP CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 1: PHÂN LOẠI PHƯƠNG TRÌNH và CÁCH GIẢI (Phần 1) Bài 2: PHÂN LOẠI BẤT PHƯƠNG TRÌNH và CÁCH GIẢI

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất