Lộ trình học sớm 12 chinh phục môn Toán cho 2K4

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM Bài 01: Chinh phục phát âm – nguyên âm Bài 02: Chinh phục phát âm – phụ âm Bài 03: Đánh bay trọng âm – TONES Bài 04: Đánh bay trọng âm – RULES (p.2) Bài 05: Vocabulary – Education Bài 06: Exercise – Pronunciation CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP Bài 07: Các thì đơn trong Tiếng anh Bài 08: Các thì tiếp diễn trong Tiếng anh Bài 09: Các thì hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn Bài 10: Phân biệt giữa các thì trong Tiếng anh Bài 11: Sự kết hợp các thì trong Tiếng anh Bài 12: Luyện tập các thì trong Tiếng anh Bài 13: Vocabulary – Power Bài 14: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Bài 15: Danh động từ và động từ nguyên thể Bài 16: Vocabulary – Environment Bài 17: Luyện tập về hòa hợp chủ vị và danh động từ, động từ nguyên thể Bài 18: Danh từ và đại từ Bài 19: Sự cấu tạo từ Bài 20: Vocabulary – Health Bài 21: Tính từ – trạng từ Bài 22: Luyện tập về sự cấu tạo từ (p.1) Bài 22: Luyện tập về sự cấu tạo từ (p.2) Bài 23: Các phép so sánh (p.1) Bài 23: Các phép so sánh (p.2) Bài 24: Vocabulary – Technology Bài 25: Mạo từ Bài 26: Modal verbs Bài 27: Vocabulary – Food and drinks Bài 28: Câu điều kiện (p.1) Bài 28: Câu điều kiện (p.2) Bài 29: Luyện tập so sánh, mạo từ, modal verbs, câu điều kiện Bài 30: Câu giả định Bài 31: Câu bị động (p.1) Bài 31: Câu bị động (p.2) Bài 32: Luyện tập câu giả định, câu bị động Bài 33: Vocabulary – Women Rights Bài 34: Câu gián tiếp (p.1) Bài 34: Câu gián tiếp (p.2) Bài 35: Mệnh đề quan hệ (p.1) Bài 35: Mệnh đề quan hệ (p.2) Bài 36: Mệnh đề trạng từ Bài 37: Vocabulary – Transportation Bài 38: Luyện tập câu gián tiếp, mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ Bài 39: Liên từ Bài 40: Giới từ (p.1) Bài 40: Giới từ (p.2) Bài 41: Lượng từ Bài 42: Luyện tập liên từ, giới từ, lượng từ Bài 43: Vocabulary – People and society Bài 44: Câu đảo ngữ Bài 45: Các cấu trúc khác Bài 46: Vocabulary – Home Life ( bổ sung) Bài 47: Vocabulary – Hobbies and Interests CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG Bài 48: Phrasal verbs (1) Bài 49: Phrasal verbs (2) Bài 49: Phrasal verbs (3) Bài 50: Idioms (1) Bài 50: Idioms (2) Bài 51: Collocation Bài 52: Vocabulary – Social activities ( bổ sung) Bài 53: Vocabulary – Weather CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI Bài 54: Phương pháp làm bài ngữ âm (p.1) Bài 54: Phương pháp làm bài ngữ âm (p.2) Bài 55: Phương pháp làm bài tìm lỗi sai Bài 56: Vocabulary – Language and culture Bài 57: Phương pháp làm bài chức năng giao tiếp Bài 58: Phương pháp làm bài từ đồng nghĩa – trái nghĩa Bài 59: Phương pháp làm bài câu đồng nghĩa – nối câu Bài 60: Phương pháp làm bài hoàn thành câu và đoạn văn (p.1) Bài 60: Phương pháp làm bài hoàn thành câu và đoạn văn (p.2) Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.1) Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.2) Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.3) Bài 62: Vocabulary – Conservation Bài 63: Vocabulary – Friendship ( bổ sung) CHUYÊN ĐỀ: CHỮA ĐỀ TỔNG HỢP

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Soạn bài Ẩn dụ, Ngữ văn lớp 6

Bài viết hay nhất