Liên kết gen và hoán vị gen – Môn Sinh học – Lớp 12

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về Liên kết gen và hoán vị gen .

I, Liên kết gen

1, Cơ sở khoa học.

1 tế bào cơ thể có rất nhiều gen. Số lượng nhiễm sắc thể không quá nhiều.

-> Trên một nhiễm sắc thể có nhiều gen. Gen nằm dọc trên nhiễm sắc thể.

=> Trong quá trình giảm phân tạo giao tử các alen liên kết với nhau trên cùng một nhiễm sắc thể sẽ phân li cùng nhau, tổ hợp cùng nhau, tạo nên hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn.

2, Thí nghiệm của Morgan.

Đối tượng: Ruồi giấm.

Thí nghiệm: 

Các phép lai cần lưu ý:

  • Dị đều x Dị đều.
  • Dị chéo x Dị chéo.
  • Dị đều x Dị chéo.
  • Dị đều lai phân tích.
  • Dị chéo lai phân tích.
  • ….

Ý nghĩa:

  • Làm giảm biến dị tổ hợp.
  • Các alen tốt luôn đi với nhau.

II, Hoán vị gen.

1, Cơ sở khoa học.

Một tế bào cơ thể có nhiều gen, ít hơn nhiễm sắc thể.

-> Trên một nhiễm sắc thể chứa nhiều gen. Trong quá trình giảm phân xảy ra tiếp hợp trao đổi chéo.

READ:  Bình giảng đoạn thơ sau trong Đất Nước: "Những người vợ nhớ chồng... Những cuộc đời đã hóa núi sông ta"

2, Thí nghiệm của Morgan.

Cho lai phân tích ruồi cái.
-> Kết quả: Fa phân tính 4 kiểu hình tỉ lệ khác 1:1:1:1

-> ruồi cái F1 cho 4 loại giao tử tỉ lệ không bằng nhau.

Chú ý: Sự hoán vị có thể xảy ra ở cả bố và mẹ. Nhưng đôi khi có thể xảy ra cả một bên.

Ý nghĩa của hoán vị gen:

  • Căn cứ xây dựng bản đồ di truyền.
  • Hoán vị gen tạo ra đa dạng giao tử và hợp tử, tạo ra biến dị tổ hợp.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 12.

Liên kết gen và hoán vị gen – Môn Sinh học – Lớp 12

Đánh giá bài viết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất