Left Join Trong Sql Là Gì? Hãy Cùng Tìm Hiểu Ngay! Left Join Trong Sql

Từ khóaLEFT JOIN trả về tất cả các hàng của bảng bên trái (table1), kết hợp với các hàng trongbảng bên phải (table2).

Đang xem: Left join trong sql

Lưu ý: Kết quả củaphía bên phải sẽ là NULL nếu chúng không giao nhau.

Xem thêm: Tay Cầm Chơi Game Kiêm Đế Tản Nhiệt Sạc Dự Phòng, Tay Cầm Kiêm Đế Tản Nhiệt Cho Xịn

Cú pháp

SELECT *FROM table1LEFT JOIN table2ON table1.column_name=table2.column_name;

*

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảngkhachhang (khách hàng) :

ID_khachhang NAME_khachhang
Kh001 Khach Hang 001
Kh002 Khach Hang 002
Kh003 Khach Hang 003
Kh004 Khach Hang 004
Kh005 Khach Hang 005
Kh006 Khach Hang 006
Kh007 Khach Hang 007
Kh008 Khach Hang 008
Kh009 Khach Hang 009

Và một bảnghoadon (hóa đơn) như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo 2 bảng như trên)

Ví dụ

Câu lệnh MySQL dưới đây sẽ trả về danh sách tất cả các khách hàng và những hóa đơn mà họ đã mua.

Xem thêm: Cách Tạo Và Đổi Tên Người Dùng Facebook Là Gì, Hướng Dẫn Đổi Tên Người Dùng Facebook

SELECT khachhang.ID_khachhang, khachhang.NAME_khachhang, hoadon.ID_hoadon, hoadon.DATE_hoadonFROM khachhangLEFT JOIN hoadonON hoadon.ID_khachhang=khachhang.ID_khachhangORDER BY khachhang.ID_khachhang;Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Bài 01: Tìm hiểu tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQLBài 02: Cài đặt XAMPP, chuẩn bị cho quá trình học MySQLBài 03: Những kiến thức cơ bản trong việc viết mã MySQLBài 04: Cách chạy mã lệnh MySQL bằng phpMyAdminBài 05: Cách tạo, xóa một cái cơ sở dữ liệu (DATABASE) trong MySQLBài 06: Cách tạo, sửa, xóa một cái bảng (TABLE) trong MySQLBài 07: Các kiểu dữ liệu (DATA TYPE) trong MySQLBài 08: Cách chèn dữ liệu vào bên trong cái bảngBài 09: Cách ghi chú thích trong MySQLBài 10: Tìm hiểu cách truy xuất dữ liệu trong MySQLBài 11: Cách lấy dữ liệu không bị trùng lặp trong MySQLBài 12: Cách truy vấn dữ liệu theo điều kiện trong MySQLBài 13: Cách sử dụng các toán tử AND, OR, NOT trong MySQLBài 14: Cách sắp xếp thứ tự của các kết quả trả về trong MySQLBài 15: Tìm hiểu giá trị NULL trong MySQLBài 16: Cách cập nhật dữ liệu bên trong cái bảngBài 17: Cách xóa các hàng trên cái bảng trong MySQLBài 18: Giới hạn số lượng kết quả trả về từ lệnh truy xuất dữ liệuBài 19: Cách tìm kiếm dữ liệu dựa trên mẫu chuỗi trong MySQLBài 20: Cách sử dụng toán tử IN trong MySQLBài 21: Cách sử dụng toán tử BETWEEN trong MySQLBài 22: Đặt bí danh cho cột & bảng bằng lệnh AS trong MySQLBài 23: Gộp kết quả từ nhiều câu lệnh truy vấn dữ liệuBài 24: Cách nhóm các hàng có cùng giá trị lại với nhauBài 25: Tìm hiểu mệnh đề HAVING trong MySQLBài 26: Cách sử dụng lệnh EXISTS trong MySQLBài 27: Tìm hiểu lệnh ANY, ALL trong MySQLBài 28: Sao chép dữ liệu từ bảng này vào bảng khác trong MySQLBài 29: Tìm hiểu lệnh CASE trong MySQLBài 30: Tìm hiểu khái niệm “ràng buộc” trong MySQLBài 31: Ràng buộc NOT NULL trong MySQLBài 32: Ràng buộc UNIQUE trong MySQLBài 33: Ràng buộc PRIMARY KEY (khóa chính) trong MySQLBài 34: Ràng buộc FOREIGN KEY (khóa ngoại) trong MySQLBài 35: Ràng buộc CHECK trong MySQLBài 36: Ràng buộc DEFAULT trong MySQLBài 37: Lập chỉ mục trên cột để cải thiện tốc độ truy vấn dữ liệuBài 38: Cách tự động gán & tăng giá trị cho cột trong MySQLBài 39: Các hàm trong MySQLBài 40: Tìm hiểu LEFT JOIN trong MySQLBài 41: Tìm hiểu RIGHT JOIN trong MySQLBài 42: Tìm hiểu INNER JOIN trong MySQL
Chúng tôi chuyên cung cấp các bài viết thuộc lĩnh vực lập trình web, tài liệu hướng dẫn học HTML, CSS, Javascript, jQuery, MySQL, PHP.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp
READ:  4 Tác Dụng Của Rau Kinh Giới Là Gì, Rau Kinh Giới Là Gì

Bài viết hay nhất