Hướng dẫn cách giải bất phương trình trên máy tính casio

Đến chương trình lớp 8, các em học sinh sẽ phải học đến bất phương trình ở môn Toán. Với sức mạnh của máy tính Casio lẫn Vinacal, các em có thể tự giải được hoặc xem trước kết quả một cách dễ dàng. Sau đây, L2R xin chia sẻ bạn hướng dẫn cách giải bất phương trình trên máy tính casio qua bài viết sau.

Hướng dẫn cách giải bất phương trình trên máy tính casio 570vn

Phương thức Inequality cho phép chúng ta giải bất phương trình bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Tất cả các dấu (>, <, \geq, \leq) của bất phương trình điều được hỗ trợ

cách giải bất phương trình bằng máy tính casio
cách giải bất phương trình bằng máy tính casio

Về cách giải bất phương trình bậc nhất bằng Casio fx-580VN X mình vẫn đang nghiên cứu. Tuy đã giải được một lớp khá lớn nhưng vẫn chưa hoàn thiện, khi nào hoàn thiện mình sẽ giới thiệu với các bạn

1 Giải bất phương trình trên máy tính Casio 570es plus hoặc 570es

Giải bất phương trình x^2-3x+2>0

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím A để chọn phương thức Inequality

Bước 3 Chọn bậc của bất phương trình

Vì cần giải bất phương trình bậc 2 nên mình sẽ nhấn phím 2

READ:  Viết một đoạn văn ngắn nói về ảnh Bác Hồ mà em được nhìn thấy hay nhất (13 đoạn văn mẫu) | L2r.vn

Bước 4 Chọn dấu của bất phương trình

Vì cần chọn dấu > nên mình sẽ nhấn phím 1

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhấn phím = => … => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)

Giải bất phương trình x^3 - 6 x^2 + 11 x - 6<0

Bước 1 Nhấn phím OPTN

Bước 2 Nhấn phím 1 để chọn Polynomial

Bước 3 Chọn bậc của bất phương trình

Vì cần giải bất phương trình bậc 3 nên mình sẽ nhấn phím 3

Bước 4 Chọn dấu của bất phương trình

Vì cần chọn dấu < nên mình sẽ nhấn phím 2

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhấn phím = => … => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1) \cup (2, 3)

Giải bất phương trình x^4 - 10 x^3 + 35 x^2 - 50 x + 24 \geq 0

Bước 1 Chọn bất phương trình bậc bốn và dấu \geq

Bước 2 Nhập các hệ số tương ứng

Bước 3 Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1] \cup [2, 3] \cup [4, +\infty)

2 “Nghiệm đặc biệt” khi giải bất phương trình trên máy tính Casio

  • All Real Numbers bất phương trình đã cho có vô số nghiệm
  • No Solution bất phương trình đã cho vô nghiệm

Tham khảo thêm từ khóa:

cách giải bất phương trình trên casio
cách giải bất phương trình trên máy tính 570vn plus
cách giải bất phương trình bằng casio
cách bấm giải bất phương trình trên máy tính casio
bất phương trình trên máy tính casio
giải bất phương trình trên máy tính fx 570vn plus
cách giải bất phương trình bằng máy tính 570vn plus
giải bất phương trình trên casio 570vn plus
cách giải bất phương trình trên máy tính
cách giải bất phương trình bằng máy tính
cách giải hệ bất phương trình trên máy tính casio
giải bất phương trình trên 570vn plus
giải bất phương trình trên máy tính fx 570es
cách bấm máy tính để giải bất phương trình
bấm máy tính giải bất phương trình
cách bấm giải bất phương trình trên máy tính

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất