Hướng dẫn cách bấm giai thừa trên máy tính fx 570es

Giai thừa là gì? Làm sao để biết cách bấm giai thừa trên máy tính fx 570es plus ? Mời các em học sinh cùng phụ huynh đọc qua hướng dẫn từ bài viết sau.

cách bấm giai thừa trên máy tính fx 570Es

Giai thừa là gì?

Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương,”n giai thừa”, ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên.

n! = 1.2.3….n
VD: 4! = 1.2.3.4 = 24
8! = 1.2.3…..7.8 = 40 320
Đặc biệt, với n = 0, người ta quy ước 0! = 1. Ký hiệu

Hướng dẫn cách bấm giai thừa trên casio

Phân tích số sau thành thừa số nguyên tố: \dpi{80} \fn_jvn \small 25725

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Ta ghi vào màn hình máy :

\dpi{80} \fn_jvn \small 25725 = và ấn SHIFT FACT ta được kết quả \dpi{80} \fn_jvn \small 3\times 5^{2}\times 7^{3}

Cách ấn máy

cách bấm giai thừa trên máy tính fx 570vn plus

 

 

 

 

Tham khảo thêm từ khóa:

cách bấm giai thừa trên máy tính fx 580vn plus
cách bấm giai thừa trên máy tính
cách bấm máy tính casio 570vn plus
cách bấm định thức trên máy tính fx 570es plus
cách bấm máy tính eqn
cách bấm máy tính fx-570es plus
cách bấm tổ hợp trên máy tính fx 570es
cách bấm máy tính fx-570ms
cách bấm nghiệm trên máy tính fx 570ms
cách bấm lũy thừa trên casio

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Giấy mời họp lớp mới nhất | L2r.vn

Bài viết hay nhất