– Cách Tạo Gian Hàng Trên Zalo

Tạo Zalo Shop

Để thực hiện tạo Zalo Shop, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

Nhập số điện thoại và mật khẩu Zalo muốn tạo Zalo Shop , từ Zalo cá nhân này, Nhà bán hàng sẽ tạo Zalo Shop.

Đang xem:

*

Chọn loại tài khoản là Cửa hàng

*

Chọn Danh mục chínhCửa hàng – Dịch vụ,Danh mục con: Nhà bán hàng tự chọn theo ngành hàng kinh doanh. Nhấp Tiếp tục.

*

Nhập Thông tin cho cửa hàng. Nhấp Tiếp tục.

*

Chọn ảnh bìa và ảnh đại diện.

*

Ảnh bìa có kích thước tối thiểu 320×180 pixels, tương ứng tỷ lệ 16:9.Ảnh đại diện có tỷ lệ kích thước là 1:1 và độ phân giải tối thiểu 150×150 pixels.Zalo hỗ trợ ảnh bìa và ảnh đại diện với kích cỡ tối đa 1MB, và chỉ hỗ trợ định dạng JPG, PNG.Nhập Địa chỉ. Nhấp Hoàn tất.

*

Lúc này Nhà bán hàng đã tạo được Zalo Shop.

*

Hướng dẫn kết nối với Zalo Shop

Bước 1: Kết nối với Zalo Shop.

Từ Trang quản trị -> Kênh bán hàng khác -> Zalo store -> Kết nối Zalo store.

*

Chọn Page để kết nối

*

Khi kết nối hoàn tất, l2r.vn hiển thị giao diện của Zalo Store:

*

Bước 2: Đồng bộ sản phẩm lên Zalo Shop.

Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> Sản phẩm -> chọn các sản phẩm cần đồng bộ.Trong Chọn thao tác -> Chọn Kênh bán hàng.

*

Trong cửa sổ Sản phẩm, Nhà bán hàng chọn Các kênh bán hàng khác ->Zalo->Đăng để hoàn tất quá trình đồng bộ.

*

Bước 3: Thực hiện đồng bộ danh mục sản phẩm

Nhà bán hàng vàoTrang quản trị->Sản phẩm-> Nhóm sản phẩm.Chọn các nhóm sản phẩm cần đồng bộ.TrongChọn hành động->Chọn Kênh bán hàng

*

Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn kênh bán hàng Zalo Store.

*

Chọn Đăng.

Lưu ý: Để sản phẩm trên Zalo Shop thuộc một danh mục sản phẩm nào đó, Nhà bán hàng chỉ có thể thực hiện đồng bộ từ l2r.vn.

Nhà bán hàng không thể lựa chọn danh mục cho sản phẩm được tạo trực tiếp trên Zalo Shop bằng cách thủ công lẫn cách tại sản phẩm hàng loạt bằng cách nhập file.

Bước 4: Nhà bán hàng kiểm tra đồng bộcó thành công hay không

Nhà bán hàng vào Kênh bán hàng khác -> Zalo Store.Trong mục Thông tin đồng bộ, Nhà bán hàng vào tab Sản phẩm để xem lỗi đồng bộ sản phẩm và xem tab Nhóm sản phẩm để xem lỗi đồng bộ nhóm sản phẩm.

*

Nhà bán hàng xem Tình trạng xem có khớp với số sản phẩm/nhóm sản phẩm đã đồng bộ.Mục Lỗi nếu là (0) chứng tỏ quá trình đồng bộ thành công. Nếu giá trị > 0, Nhà bán hàng xem chi tiết danh sách sản phẩm/nhóm và lỗi đồng bộ trong danh sách hiển thị.Trên trangQuản lý Official Account,Nhà bán hàng nhấp vào tên shop.

*

Chọn Cửa hàng.

*

Chọn Sản phẩm.

*

Nhà bán hàng xem được Danh sách sản phẩm.

*

Nếu chưa có sản phẩm, Nhà bán hàng đồng bộ chưa thành công.Nếu đã có những sản phẩm đồng bộ, Nhà bán hàng có thể thực hiện Sửa, thao tác Khác, hay thực hiện quảng cáo cho sản phẩm đó:Để kiểm tra đồng bộ danh mục sản phẩm, Nhà bán hàng nhấp chọn vào Danh mục.

*

Nếu chưa có danh mục, không chưa có danh mục mà Nhà bán hàng đồng bộ, việc đồng bộ danh mục sản phẩm lên Zalo Shop là không thành công.Nếu đã có danh mục sản phẩm đồng bộ, Nhà bán hàng có thể thực hiệnSửa, thao tácKháccho nhóm sản phẩm đó.

Thực hiện đồng bộ lại sản phẩm trên Zalo Shop

Khi đồng bộ sản phẩm lên Zalo và Nhà bán hàng nhận được thông báo báo lỗi. Cách hay nhất mà Nhà bán hàng có thể sử dụng lúc này là export danh sách sản phẩm đang muốn đồng bộ và kiểm tra xem các lỗi, chỉnh sửa và import lại trên hệ thống l2r.vn. Sau đó, tiến hành đồng bộ lại sản phẩm.

Bước 1: Nhà bán hàng thực hiện xuất (export) danh sách sản phẩm:

Từ Trang quản trị -> Sản phẩm.Nhà bán hàng nhấp chọn Xuất file.Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn Tất cả sản phẩmvà xuất với dịnh dạng Excel.Danh sách sản phẩm được xuất sẽ được gửi về địa chỉ mail của Nhà bán hàng thực hiện thao tác xuất. Nhà bán hàng kiểm tra mail và tải file về.Nhà bán hàng mở file, kiểm tra các trường thông tin để đảm bảo không gặp các vấn đề gây lỗi đồng bộ (tên sản phẩm, mô tả, nhà cung cấp, loại sản phẩm,..).Lưu ý: Đối với trường thông tin về barcode, Nhà bán hàng nên chắc chắn rằng không có bất kỳ sản phẩm nào có barcode trùng nhau, hoặc có tồn tại sản phẩm không có barcode.

Bước 2:Nhà bán hàng thực hiện nhập (import) danh sách sản phẩm:

Từ Trang quản trị -> Sản phẩm.Nhà bán hàng nhấp chọn Nhậpfile.Trong hộp thoại:Nhà bán hàng nhấp vào Choose file và và thực hiện tải file.Nhà bán hàng chọn định dạng file, trong trường hợp này là .xls.Nhà bán hàng chọn ôGhi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL.Nhấp chọn Nhập sản phẩm. Hệ thống sẽ tự động thực hiện việc nhập sản phẩm.

Bước 3:Nhà bán hàng thực hiện đồng bộ danh sách sản phẩm trên Zalo Shop.

Ngắt kết nối với Zalo Shop

Nhà bán hàng thực hiện ngắt kết nối với Zalo Shop khi không còn hoạt động kinh doanh trên kênh bán hàng Zalo, hay khi muốn tiến hành đồng bộ lại.

Để thực hiện ngắt kết nối, Nhà bán hàng thực hiện:

Từ Trang quản trị -> Kênh bán hàng khác -> Zalo Store.Trong trang giao diện, Nhà bán hàng chọn Ngắt kết nối.

*

Trong cửa sổ Xóa kết nối ZaloStore, Nhà bán hàng chọn Xóa để xác nhận.

*

Các vấn đề cần lưu ý khi đồng bộ Zalo Shop

Đồng bộ sản phẩm

Về trạng thái sản phẩm: Trạng thái của sản phẩm sẽ là ẩn trên Zalo shop cho đến khi Zalo duyệt sản phẩm.

Về đơn hàng: Đơn hàng phát sinh trên Zalo Shop sẽ được đồng bộ về Trang quản trị -> Đơn hàng.

Các tiêu chí bắt buộc phải có khi đồng bộ sản phẩm sang Zalo Shop:

Barcode sản phẩm: Nếu sản phẩm này có nhiều biến thể thì mỗi biến thể vẫn phải có một barcode riêng. Barcode giữa các sản phẩm và các biến thể không được trùng.Product ID: tương ứng với Mã sản phẩm bên Zalo OA. Product ID được hệ thống l2r.vn tự động sinh ra khi Nhà bán hàng tạo sản phẩm và không thể chỉnh sửa nên Nhà bán hàng không cần quan tâm đến thông số này.

Xem thêm: Phương Trình Mặt Phẳng Trong Không Gian Oxyz, Lý Thuyết Phương Trình Mặt Phẳng

*

Ngành hàng: tương ứng với Loại sản phẩm bên Zalo OA. Do sản phẩm trên Zalo OA bắt buộc phải có ngành hàng để phân biệt, nhưng trên hệ thống l2r.vn chưa có thông số này nên khi đồng bộ qua Zalo OA, sẽ lấy giá trị mặc định là “Ngành hàng khác”.

*

Khối lượng: Sản phẩm khi đồng bộ qua Zalo OA bắt buộc phải có giá trị khối lượng.Khối lượng tối thiếu mà Zalo chấp nhận là 0.1kg.Khối lượng (weight): khối lượng đóng gói của sản phẩm tính bằng kg, giá trị trong khoảng 0.1 đến 1000 kg.Do hệ thống l2r.vn chưa có các thông số về chiều dài, chiều rộng, chiều cao khi đồng bộ qua Zalo OA sẽ lấy theo mặc định của Zalo OA.Chiều dài (length): chiều dài của sản phẩm tính bằng cm, giá trị trong khoảng 1.0 đến 1000 cm.Chiều rộng (width): chiều rộng của sản phẩm tính bằng cm, giá trị trong khoảng 1.0 đến 1000 cm.Chiều cao (height): chiều cao của sản phẩm tính bằng cm, giá trị trong khoảng 1.0 đến 1000 cm.SKU biến thể: Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể thì để đồng bộ được, các biến thể phải có SKU riêng của biến thể.

Về các yêu cầu liên quan đến đồng bộ sản phẩm:Khi đồng bộ sản phẩm, Nhà bán hàng có thể gặp một lỗi dẫn đến việc không thể đồng bộ sản phẩm trên Zalo Store. Lý do là Zalo Store có các quy chuẩn liên quan đến sản phẩm mà Nhà bán hàng cần phải biết và lưu ý.

Tên sản phẩm không được bỏ trống, hoặc không được lớn hơn 100 kí tự.Giá sản phẩm lấy theo giá của sản phẩm trên l2r.vn. Nếu giá này Nếu sản phẩm không có hình ảnh đại diện hay mô tả, Zalo Store sẽ lấy ảnh default. Kích thước ảnh phải lớn hơn 500 x 500 px. Nếu nhỏ hơn, Zalo Store cũng sẽ lấy ảnh default.Một sản phẩm nếu có nhiều hình mô tả, Zalo chỉ lấy 1 hình, kích thước ảnh tối đa 1MB. Hình đại diện được ưu tiên lấy và sử dụng làm hình đại diện cho sản phẩm đó trên Zalo Shop.Mô tả sản phẩm không được lớn hơn 1000 kí tự. Nếumô tả sản phẩm bị bỏ trống, Zalo sẽ sử dụng phần “Trích dẫn” của sản phẩm. Zalo chỉ lấy mô tả với nội dung văn bản, không lấy nội dung html.Nhà cung cấploại sản phẩm không được đồng bộ sang.Sản phẩm phải được thể hiện rõ ràng chính sách về tồn kho: có tồn hoặc không tồn.Nếu sản phẩm không quản lý tồn kho (hay sản phẩm dịch vụ), Zalo ưu tiên mặc định hiển thị sản phẩm khi được duyệt.Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho, Zalo chỉ hiển thị sản phẩm có giá trị tồn khác 0, và ẩn sản phẩm có giá trị tồn bằng 0.

Giá trị tồn kho của sản phẩm trên l2r.vn chỉ tác động đến trạng thái hiển thị của sản phẩm đó trên Zalo Shop, chứ không đồng bộ số lượng cụ thể.

Lưu ý: Trạng thái ẩn/hiện của sản phẩm trên Zalo Shop chỉ phụ thuộc vào giá trị tồn kho của chính sản phẩm đó, không chịu ảnh hưởng bởi trạng thái ẩn/hiện của sản phẩm đó trên l2r.vn.

Về barcode và SKU: Hiện nay, Zalo Shop đang áp dụng cơ chế sử dụng barcode của sản phẩm trên l2r.vn để làm SKU sản phẩm trên Zalo Shop. Và yêu cầu của Zalo Shop là SKU không được trùng nhau.

Cho nên, Nhà bán hàng phải phải chú ý hai điểm:

Barcode là trường thông tin bắt buộc khi đồng bộ sản phẩm lên Zalo Shop (không được trống).Các barcode này không được trùng nhau. Hiện nay, hệ thống l2r.vn vẫn cho phép Nhà bán hàng tạo các sản phẩm khác nhau có barcode giống nhau.Để thuận tiện cho các thao tác quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, hay đồng bộ sản phẩm lên các kênh bán hàng (như Lazada, Zalo,…), Nhà bán hàng nên kiểm tra lại tất cả barcode sản phẩm vầ đảm bảo không có sự trùng lặp nào.

Về cấp độ sản phẩm: Zalo Shop đang áp dụng cơ chế mỗi sản phẩm có một thuộc tính. Nghĩa là một sản phẩm trên l2r.vn có nhiều thuộc tính khi đồng bộ lên Zalo Shop thì mỗi thuộc tính sẽ là một sản phẩm.

Từ đầu tháng 4/2018, Zalo Shop sẽ áp dụng cấp độ đồng bộ là variation, chấp nhận mỗi sản phẩm có nhiều thuộc tính trên l2r.vn đồng thời là một sản phẩm có nhiều thuộc tính trên Zalo Shop.

Cho nên, những Nhà bán hàng đồng bộ sản phẩm trước thời điểm này thì cần ngắt kết nối với Zalo Shop và tiến hành đồng bộ lại để luồng dữ liệu được nhất quán.

Đồng bộ nhóm sản phẩm

Khi đồng bộ nhóm sản phẩm l2r.vn sang Zalo Shop (tương ứng với mục Danh mục sản phẩm), Nhà bán hàng nên chú ý một số quy tắc sau:

Tiêu đề: tối đa 50 ký tự. Nếu vượt quá, cắt lấy đúng 50 ký tự.Mô tả: tối đa 1000 ký tự.Nếu vượt quá, cắt lấy đúng 1000 ký tự.Bắt buộc phải có hình đại diện nhóm. Nếu không có hình, Zalo OA lấyhình mặc định.

Khi Nhà bán hàng ẩn hoặc xóa nhóm sản phẩm trên l2r.vn thì danh mục đó sẽ được ẩn trên Zalo Shop.

Một sản phẩm có thể thuộc nhiều nhóm sản phẩm khác nhau và khi đồng bộ sẽ tương ứng với nhiều danh mục trên Zalo Shop.

Các vấn đề cần lưu ý khi vận hành Zalo Shop

1. Tạo tài khoảnOfficial Account

Mỗi một tài khoản Zalo, Nhà bán hàng có thể tạo một hoặc nhiều Zalo Shop khách nhau. Với mỗi Zalo Shop, Nhà bán hàng chỉ có thể kết nối với một website l2r.vn.

Để tạo Zalo Shop mới, Nhà bán hàng vào trangQuản lý Official Account, chọn TạoOfficial Account mới và thực hiện các thao tác như tạo Zalo Shop mới.

*

2. Quyền quản trị trongOfficial Account

Nếu Nhà bán hàng muốn ngưng quản lý Zalo Shop, Nhà bán hàng nhấp chọn vào Thôi làm admin.

*

Nhà bán hàng cũng có thể thực hiện phân quyền quản trị cho quản trị viên (admin) khác.

3. Đồng bộ đơn hàng từ Zalo sang hệ thống l2r.vn

Khi có một đơn hàng phát sinh từ Zalo, đơn hàng đó sẽ được ghi nhận đồng thời ở Zalo Shop và cả trang quản trị l2r.vn.

*

Tại l2r.vn, Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng để xem đơn hàng.

*

Tại Zalo Shop,Nhà bán hàng vào ZaloOfficial Account-> Cửa hàng -> Đơn hàngđể xem đơn hàng.

*

Nhà bán hàng xử lý đơn hàng phát sinh từ Zalo như những đơn hàng khác.

Lưu ý: Thông tin của khách hàng từ Zalo Shop vẫn được đồng bộ sang l2r.vn và lưu tại trang Khách hàng của Trang quản trị.

4. Lựa chọn trường thông tin cập nhậtkhi đồng bộsản phẩm sang Zalo Shop

Hệ thống l2r.vn hỗ trợ Nhà bán hàng lựa chọn các trường thông tin để đồng bộ khi cập nhật sản phẩm.

Các trường thông tin bao gồm:

TênẢnhMô tảGiá

Các cấu hình này được hệ thống chọn mặc định.

Khi Nhà bán hàng bỏ chọntrường thông tin nào, thìtrường thông tin đó sẽ không được cập nhật khi đồng bộ sản phẩm.

Để thao tác với các trường thông tin này, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

Vào Trang quản trị -> Kênh bán hàng khác -> Zalo Store.Tại đây, trong mục Field cập nhật, Nhà bán hàng chọn/bỏ chọn các trường thông tin.

*

Chọn Lưu để xác nhận.

Xem thêm: Nồng Độ Ph Là Gì ? Chỉ Số Ph Ảnh Hưởng Tới Sức Khỏe Như Thế Nào?

– Lưu ý khi đồng bộ sản phẩm lên Zalo Shop:

+Sau một thời gian kết nối, trong thời gian gần đây Zalo đang quy định sẽ giới hạn số lượng đồng bộ sẽ là 500 link hình ảnh/30 ngày, nếu hết lượt thì khi các shop tiếp theo sẽ đợi đến lượt của tháng mới.

+ Ví dụ: shop A sync 10 sp (10hình/1sp), khi shop A đồng bộ 50 sản phẩm sang zalo thì khi đó tất cả các shop còn lại không thể đồng bộ sp từ hrv lên zalo trong tháng đó nữa