Nghĩa Của Từ High Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ High

(especially of things that are not living) being a large distance from top to bottom or a long way above the ground, or having the stated distance from top to bottom:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ l2r.vn.

Đang xem: High là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Kiểu Tóc Phù Hợp Mặt Gãy – Tướng Số Nam, Nữ Mặt Gãy

We use the nouns length, width, depth and height and the adjectives long, wide, deep and high to talk about area and size: …
a period of extreme excitement or happiness when you feel full of energy, often caused by a feeling of success, or by drugs or alcohol or a religious experience:
We use the nouns length, width, depth and height and the adjectives long, wide, deep and high to talk about area and size: …
We use the nouns length, width, depth and height and the adjectives long, wide, deep and high to talk about area and size: …
(esp. of things that are not living) being a large distance from top to bottom or a long way above the ground, or having the stated distance from top to bottom:
Something”s high point is the time when it is the most successful, enjoyable, important, or valuable:
a high degree/percentage/proportion The research evidence all indicates a high degree of customer satisfaction with the product.

READ:  Hƣớng Dẫn Sử Dụng Vietinbank Ipay Là Gì ? Cách Đăng Ký Như Thế Nào?

Xem thêm: Trong Cv Xin Việc Người Tham Chiếu Là Gì Và Những Điều Bạn Cần Biết

the times that follow each other when a company, career, investment, etc. is successful and when it is not:
If the changes are to be sustainable, they should not merely be imposed upon employees from on high.

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập l2r.vn English l2r.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp

Bài viết hay nhất