Giáo án Tin học 8 Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình (tiết 3 tiếp theo) mới nhất | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu Giáo án Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình (tiết 3 tiếp theo) theo mẫu Giáo án môn Tin học chuẩn của Bộ Giáo dục. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp Thầy/Cô dễ dàng biên soạn chi tiết Giáo án môn Tin học 8. Chúng tôi rất mong sẽ được Thầy/Cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quý báu của mình.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Làm quen với việc khai báo và sử dụng biến mảng.

– Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh lặp for..do

2. Kĩ năng:

– Củng cố các kĩ năng đọc hiểu và chỉnh sửa chương trình.

3. Thái độ:

– Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.

4. Năng lực hình thành

– Năng lực giải quyết vấn đề – Năng lực tự chủ, tự học

– Năng lực sáng tạo – Năng lực tin học

– Năng lực tự quản lý bản thân – Năng lực giao tiếp, hợp tác

II. CHUẨN BỊ:

+ Giáo viên: Giáo án,SGK, tài liệu tham khảo, phòng máy.

+ Họcsinh: Vở ghi và sách giáo khoa, chuẩn bị bài ở nhà.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong khi thực hành

READ:  Cô Phan Thùy Dương và bảng thành tích học tập “cực khủng”

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

GV cho HS tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong bài theo nhóm và ghi ra giấy.

Sau một thời gian giáo viên yêu cầu các nhóm treo bảng nhóm rồi gọi đại diện các nhóm nhận xét, giáo viên nhận xét chốt lại ý nghĩa các câu lệnh.

GV cho HS làm việc theo nhóm bổ sung các lệnh và chạy chương trình.

GV theo dõi, sửa lỗi chương trình cho HS.

HS làm theo yêu cầu của GV:

Program Xep_loai;

uses crt;

Var i, n: integer;

TBtoan, TBvan: real;

diemT, diemV: array[1..100] of real;

Begin

clrscr;

writeln(‘Diem TB : ‘);

For i:=1 to n do

write(i,’ . ‘,(diemT[i] + diemV[i])/2:3:1);

TBtoan: =0; TBvan: =0;

For i:=1 to n do

Begin

TBtoan: = TBtoan + diemT[i] ;

TBvan: = TBvan + diemV[i] ;

End;

TBtoan: = TBtoan /n;

TBvan: = TBvan /n;

writeln(‘Diem TB mon Toan : ‘,TBtoan :3:2);

writeln(‘Diem TB mon Van: ‘,TBvan :3:2);

readln;

End.

HS thực hành.

Bài 3:

Bổ sung và chỉnh sửa chương trình trong BT1 để nhập 2 loại điểm Toán và Ngữ văn của các bạn. Sau đó in ra màn hình:

điểm TB của mỗi bạn trong lớp theo công thức:

Điểm TB = (Điểm toán + điểm văn)/2

Và Điểm TB của cả lớp theo từng môn Toán và Ngữ văn

a. Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh

b. bổ sung các câu lệnh trên vào vị trí thích hợp trong chương trình. Thêm các lệnh cần thiết, dịch và chạy chương trình với các số liệu thử.

READ:  Luyện tập thành thạo từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh

IV. CỦNG CỐ (5 phút)

Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành.

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (2 phút)

– Thực hành lại cho thành thạo.

– Ôn tập lại cách làm việc với dãy số để tiết sau thực hành tiếp.

VI. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập