Giáo án Tiếng Việt 1 bài 94: Vần Oang – Oăng mới nhất | L2r.vn

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra:

Đọc: oan, phiếu bé ngoan, học toán, oăn, khõe khoắn, xoắn thừng

Viết: giàn khoan, tóc xoăn

Đọc câu ứng dụng

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Nhận xét chấm điểm

3/ Bài mới:

* Dạy vần oang

– GV ghi và đọc vần oang và hướng dẫn cách phát âm, là phải tròn môi.

– Có vần oangmuốn được tiếng hoangthêm âm gì?

– Hãy phân tích tiếng hoang

– GV ghi tiếng khoan

– Trong tranh vẽ gì?

– GV ghi từ vỡ hoang

* Dạy vần oang (quy trình tương tự như dạy vần oăng )

oangoăng

hoanghoẵng

vỡ hoangcon hoẵng

So sánh 2 vần oang, oăng

*Đọc từ ngữ ứng dụng

áo choàng

liến thoắng

oang oang

dài ngoẵng

– GV đọc mẫu và giải thích từ “liến thoắng, dài ngoẵng”

GV gạch chân tiếng HS tìm

* Luyện viết

– GV viết mẫu và nêu quy trình viết

oang, vỡ hoang, oăng, con hoẵng

TIẾT 2: Luyện tập

HĐ 1:Luyện đọc

– GV theo dõi HS đọc và chỉnh sửa khi HS phát âm sai

– Các câu ứng dụng

Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

GV đọc mẫu

HĐ 2: Luyện viết

– GV theo dõi nhắc nhở HS khi viết bài và giúp đỡ HS yếu

HĐ 3: Luyện nói

– Em hãy chỉ và nêu tên từng loại áo có trong tranh.

– Em hãy nêu tên loại áo mà các bạn đang mặc.

4/ Củng cố:

Trò chơi:

Tìm tiếng có vần đang học

Nhận xét tiết học: tuyên dương những HS học tốt

Dặn dò: Về đọc bài nhiều lần và xem trước bài sau.

3 HS đọc

2 HS viết bảng lớp và cả lớp viết bảng con

2 HS đọc các dòng thơ ứng dụng

– HS phân tích và cài vần oang

– HS đánh vần vần oang

– Thêm âm h

,HS cài tiếng hoang

– Am h, vần oang

HS đánh vần tiếng hoang

– Vỡ hoang

– Hs đọc từ: vỡ hoang

HS đọc oang – hoang – vỡ hoang

– HS đọc cả hai phần (đọc cá nhân, nhóm, cả lớp)

– Giống nhau âm o, đứngtrước và ng, đứng sau , khác nhau âm a, ă, đứng giữa

2 HS đọc các từ ngữ

HS tìm tiếng có chứa vần oang,oăng

phân tích và đánh vần tiếng đó

– HS đọc từ ngữ (đọc cá nhân, nhóm, cả lớp)

HS viết vào bảng con

– Hs lần lượt đọc toàn bộ tiết 1

– Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp

2 Hs đọc toàn bài

HS đọc từng dòng thơmỗi em đọc một dòng thơ (đọc nối tiếp)

Đọc cả bài 4 HS đọc(cá nhân, nhóm, cả lớp)

HS viết bài vào vở tập viết

oang,oăng, vỡ hoang, con hoẵng

HS đọc tên bài luyện nói

“Ao choàng, áo len, áo sơ mi”

– HS chỉ vào tranh và nêu tên từng loại áo có trong tranh.

– HS chỉ và nếu tên loại áo mà các bạn đang mặc trong lớp.

Hs đọc toàn bài trong SGK

HS tham gia trò chơi

HStiếng có chứa vầnoang, oăng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở Bình Định ( 5 mẫu) | L2r.vn

Bài viết hay nhất