Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 1 bài 9: Góc học tập xinh xắn – tiết 1 mới nhất | L2r.vn

1. Ổn định:

2. KTBC:

– Để tập trung khi học trên lớp, em phải thực hiện như thế nào?

– Ở nhà, em cần làm gì để tập trung học thật tốt?

3. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

– GV giới thiệu và ghi tựa bài

4. Hoạt động 2: Bài tập

*Bài tập 1: Sắp xếp sách vở

a. Lợi ích của việc sắp xếp sách vở hợp lí.

– GV yêu cầu HS thảo luận qua câu hỏi: Lợi ích của sắp xếp sách vở là gì?

– GVNXKL

– GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK

* Bài tập :

(Đánh dấu x vào trước lựa chọn của em).

– GV nêu yêu cầu bài tập.

1. Cách sắp xếp nào dưới đây giúp em tìm sách vở dễ dàng nhất?

2. Sắp xếp sách vở giúp em điều gì?

– GV cho HS quan sát tranh (10 tranh). GV nêu nội dung từng tranh.

– Hoạt động cả lớp.

– GV nhận xét, chốt lại:

– GVNXKL

b. Xếp sách vở theo quy tắc “một chạm”

GV nêu câu hỏi thảo luận: Cách sắp xếp sách vở nào hợp lí và gọn gàng nhất?

* Bài tập : Tìm ra những cách sắp xếp sách vở phù hợp:

(Đánh dấu x vào trước lựa chọn của em).

– GV nêu yêu cầu bài tập.

– GV đọc từng nội dung cho HS lựa chọn.

READ:  Tả một đêm trăng đẹp

– Hoạt động cả lớp.

– GV nhận xét, chốt lại

GV nêu câu hỏi thảo luận: Khi xếp sách vở, nên sắp xếp như thế nào?

* Bài tập: Cách sắp xếp sách vở nào tốt hơn?

(Đánh dấu x vào trước lựa chọn của em).

– GV nêu yêu cầu bài tập.

– GV cho HS quan sát tranh (2 tranh). GV nêu nội dung từng tranh.

– Hoạt động cả lớp.

– GV nhận xét, chốt lại:

BÀI HỌC: Sắp xếp sách vở để khi cần em lấy được ngay:

Sắp xếp sách:

– Sách học và sách tham khảo để riêng;

– Sách cùng môn học để gần nhau;

– Gáy sách quay ra ngoài.

Sắp xếp vở:

– Vở học chính và vở học thêm để riêng;

– Vở cùng môn học để cạnh nhau;

– Gáy vở quay ra ngoài;

– Nhãn vở quay lên trên.

– HS nêu

– HS lắng nghe và nêu lại tựa bài.

– HS thảo luận nhóm đôi

– HS trình bày – NX

– HS làm BT cá nhân, trình bày kết quả – NX

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe, ghi nhớ

– HS thảo luận nhóm đôi, kể cho bạn nghe.

– HS trình bày – NX

– HS nêu lựa chọn, nhận xét.

– HS lắng nghe.

– HS thảo luận nhóm đôi – HS trình bày.

– HS làm BT cá nhân

– HS lắng nghe yêu cầu, nội dung tranh.

– HS nêu lựa chọn, nhận xét.

READ:  Phân tích truyện ngắn Mùa lạc của Nguyễn Khải | L2r.vn

– Cả lớp lắng nghe

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập