Giáo án Tập viết 1 bài 21: Tàu thuỷ, giấy pơ – luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp mới nhất | L2r.vn

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

+ Mục tiêu: Biết tên bài tập viết hôm nay

+ Cách tiến hành: Ghi đề bài

Bài 21: Tập viết tuần 22: tàu thuỷ, giấy pơ – luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp

2Hoạt động 2Quan sát chữ mẫu và viết bảng con

+ Mục tiêu: Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng:

tàu thuỷ, giấy pơ – luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp

Cách tiến hành:

– GV đưa chữ mẫu

– Đọc vàphân tích cấu tạo từng tiếng?

– Giảng từ khó

– Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu

– GV viết mẫu

– Hướng dẫn viết bảng con:

GV uốn nắn sửa sai cho HS

– Giải lao giữa tiết

3. Hoạt động 3: Thực hành

+ Mục tiêu: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết

+ Cách tiến hành:

– Hỏi: Nêu yêu cầu bài viết?

– Cho xem vở mẫu

– Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở

– Hướng dẫn HS viết vở:

Chú ý HS: Bài viết có 6 dòng, khi viết cần nối nét

với nhau ở các con chữ.

GV theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu kém.

– Chấm bài HS đã viết xong (Số vở còn lại thu về nhà chấm)

– Nhận xét kết quả bài chấm.

READ:  Giáo án môn Thủ công 3 bài 10: Cắt dán chữ E | L2r.vn

4. Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò

– Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết

– Nhận xét giờ học

– Dặn dò: Về luyện viết ở nhà

Chuẩn bị: Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết sau.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập