Giáo án Tập đọc 1 bài: Đầm sen mới nhất | L2r.vn

I- Kiểm tra bài cũ:

– Gọi HS đọc bài “Vì bây giờ….”

– GV nhận xét,

II- Dạy – học bài mới:

1- Giới thiệu bài:

2- Luyện đọc:

a- GV đọc diễn cảm bài văn 1 lần:

b- HS luyện đọc:

+ Luyện đọc tiếng, từ

H: Tìm trong bài tiếng, từ em thấy khó đọc.

– Cho HS phát âm tiếng, từ khó.

+ GV cùng HS giải nghĩa từ: Đài sen bộ phận phía ngoài cùng của hoa sen.

Nhị (nhuỵ): Bộ phận sinh sản của hoa

Thanh khiết, trong sạch

Ngan ngát, mùi thơm nhẹ

+ Luyện đọc câu:

Cho HS nối tiếp nhau đọc từng câu

+ Luyện đọc đoạn

+ Luyện đọc cả bài:

– Cho cả lớp đọc ĐT cả bài

3- Ôn các vần en, oen:

a- Nêu yêu cầu 1 trong SGK:

H: Tìm trong bài tiếng có vần en?

GV: Vần cần ôn hôm nay là vần en, oen.

b- Nêu yêu cầu 2 trong SGK:

– Cho HS thi tìm đúng, nhanh, nhiều tiếng, từ có chứa vần en, oen

– GV và cả lớp nhận xét,

c- Nêu yêu cầu BT 3 SGK:

– Gọi HS nhìn tranh, đọc mẫu

H: Tìm trong câu mẫu tiếng chứa vần?

– Cho HS thi nói câu có tiếng chứa vần

– Cho HS nhận xét,

*) 1 HS đọc cả bài

+ Nhận xét chung tiết học

– 3 HS đọc kết hợp trả lời các câu hỏi

READ:  Giáo án Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello. Lesson 1 | L2r.vn

– HS tìm

– HS đọc CN + PT – ĐT

– Đọc nối tiếp theo câu, đoạn

– 2 HS đọc cả bài

– HS đọc ĐT

– Tìm trong bài tiếng có vần en, oen

– HS tìm: sen, ven, chen

– Tìm tiếng ngoài bài có vần en, oen

– Thi tìm giữa các tổ

en: xe ben, cái kèn…

oen: nhoẻn cười, xoèn xoẹt…

– Nói câu có tiếng chứa vần en, oen

– 1 HS đọc

– HS tìm: Mèn, nhoẻn

– HS thi đua giữa 2 tổ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập