Giáo án Tập đọc 1 bài 3: Cái nhãn vở mới nhất | L2r.vn

I. Kiểm tra bài cũ: (4′).

– Gọi học sinh đọc thuộc bài “Tặng cháu”.

? Bác Hồ tặng vở cho ai và Bác mong các cháu điều gì ?

– Nhận xét, bổ sung, ghi điểm.

II. Bài mới: (29′).

Tiết 1.

1. Giới thiệu bài:

– Hôm nay ta học bài “Cái nhãn vở”.

– Gọi học sinh nhắc lại đầu bài.

2. Hướng dẫn học sinh luyện đọc:

– Đọc mẫu toàn bài 1 lần.

– Gọi học sinh đọc bài.

*Luyện đọc tiếng, từ, câu:

 Đọc tiếng:

– Giáo viên nêu các từ cần luyện đọc:

nhãn vở, ngay ngắn, nắn nót.

– Nêu cấu tạo tiếng: “Nhãn”.

– Cho học sinh đọc tiếng.

– Đọc tiếng tương tự với các tiếng còn lại.

– Nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho học sinh.

‚ Đọc từ:

– Đọc ghi bảng từ: “nhãn vở”

– Cho học sinh đọc từ.

– Đọc từ tương tự với các từ còn lại: trang trí, nắn nót, …

– Nhận xét, chỉnh sửa phát âm.

ƒ. Đọc đoạn, bài:

– Chia đoạn và cho học sinh luyện đọc từng đoạn.

? Đây là bài văn hay bài thơ ?

? Em hãy nêu cách đọc ?

– Cho cả lớp đọc bài.

– Theo dõi và chỉnh sửa phát âm.

3. Ôn vần: ang – ac.

– Tìm tiếng chứa vần: ang – ac.

– Tìm tiếng ngoài bài có vần: ang – ac.

READ:  Hướng dẫn cách ghi Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm 2020

– Cho học sinh quan sát tranh.

– Đọc từ mẫu: Cái bảng bản nhạc.

– Nhận xét, chỉnh sửa.

*Chơi trò chơi:

– Chơi ghép tiếng chứa vần: ang – ac.

– Nhận xét, tuyên dương.

Tiết 2.

4. Tìm hiểu bài và luyện nói:

 Tìm hiểu bài:

*Tìm hiểu đoạn 1.

– Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh.

? Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở ?

– Nhận xét, bổ sung.

*Tìm hiểu đoạn 2:

– Gọi học sinh đọc đoạn 2.

? Bố Giang khen bạn ấy như thế nào ?

? Nhãn vở có tác dụng gì ?

– Nhận xét, bổ sung.

=> Kêt luận: Bài văn cho chúng ta thấy bạn Giang rất khéo léo, và biết tự viết nhãn vở cho mình.

– Đọc lại toàn bài.

– Cho học sinh đọc bài.

‚ Trang trí nhãn vở:

– Cho học sinh tự trang trí nhãn vở của mình theo ý thích.

– Quan sát, hướng dẫn thêm.

– Cho học sinh trưng bày sản phẩm.

IV. Củng cố, dặn dò: (5′).

– Cho học sinh đọc lại toàn bài.

– Nhận xét giờ học.

– Đọc thuộc bài.

– Trả lời câu hỏi.

– Nhận xét, bổ sung.

Tiết 1.

– Học sinh lắng nghe.

– Nhắc lại đầu bài.

– Nghe giáo viên đọc, lớp đọc thầm.

– Đọc lại bài.

*Luyện đọc tiếng, từ, câu:

 Đọc tiếng.

– Lắng nghe, đọc thầm các từ.

=> Âm nh đứng trước vần an đứng sau, dấu ngã trên a, tạo thành tiếng nhãn.

READ:  Quan niệm về tình yêu thể hiện qua 2 bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu và Sóng của Xuân Quỳnh hay nhất | L2r.vn

– Đọc tiếng: CN – ĐT -N.

– Nhận xét, chỉnh sửa phát âm.

‚ Đọc từ.

– Đọc nhẩm, theo dõi.

– Đọc từ: CN – ĐT – N.

– Nhận xét, chỉnh sửa phát âm.

ƒ. Đọc đoạn, bài.

– Lấy bút chì đánh dấu và chia đoạn.

=> Đây là bài văn.

=> Đọc ngắt hơi cuối dòng và nghỉ hơi ở cuối câu.

tìm tiếng

– Đọc bài theo đoạn: CN – ĐT – N.

– Nhận xét, sửa sai.

– Tìm tiếng trong bài.

– Tìm tiếng ngoài bài.

– Học sinh quan sát.

– Đọc từ ngữ: CN – ĐT – N.

– Nhận xét, chỉnh sửa phát âm.

– Thi ghép tiếng nhanh và đúng.

– Nhận xét, tuyên dương.

Tiết 2.

 Tìm hiểu bài:

– Lớp đọc đồng thanh đoạn 1.

=> Bạn viết tên trường, tên lớp, họ và tên.

– Nhận xét, bổ sung.

– Đọc đoạn 2, lớp đọc thầm.

=> Bố khen Giang đã tự viết được nhãn vở.

=> Giúp ta biết quyển đó là quyển gì, quyển của ai, lớp nào, trường nào.

– Nhận xét, bổ sung.

– Học sinh lắng nghe.

– Lắng nghe, theo dõi.

– Đọc lại bài.

‚ Trang trí nhãn vở:

– Học sinh trang trí nhãn vở.

– Nhận xét bạn.

– Đọc lại toàn bài.

– Về đọc lại bài và CB bài cho tiết sau.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất