Giải Toán lớp 5 trang 112, Luyện tập

Tài liệu Giải Toán lớp 5 trang 112 hướng dẫn các em học sinh lớp 5 giải bài tập 1, 2, 3 chi tiết. Sau khi làm xong, chắc chắn các em sẽ nâng cao được kiến thức, công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương, vận dụng vào bài tập hiệu quả.

Bài viết liên quan

  • Giải Bài 2 Trang 112 SGK Toán 5
  • Giải Bài 3 Trang 112 SGK Toán 5
  • Giải Bài 1 Trang 112 SGK Toán 5
  • Giải Toán lớp 4 trang 112, bài 1, 2, 3 SGK
  • Giải Bài 1 Trang 112 SGK Toán 4


Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 112  (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 112

Đề bài:
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

Phương pháp giải:
– Đổi đơn vị đo ra mét
– Vận dụng cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đã được hướng dẫn ở phần Giải bài 1 trang 11 SGK Toán 5. 

Đáp án:
Đổi: 2m5cm = 2,05m
Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:
2,05 x 2,05 x 4 = 16,81 (m2)
Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:
2,05 x 2,05 x 6 = 25,215 (m2)
Đáp số: 16,81m2; 25,215m2

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 bài luyện tập trang 112

Đề bài:
Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

giai bai 2 trang 112 sgk toan 5

Phương pháp giải:
Cách 1: Vẽ hình lên giấy, gấp thử rồi trả lời câu hỏi.
Cách 2: Suy luận:
– Hình 1: Bằng cách nhìn bằng mắt thường, ta có thể suy đoán không thể gấp mảnh bìa đó thành hình lập phương.
– Hình 2: Khi gấp dãy 4 hình vuông ở dưới thành 4 mặt xung quanh => 2 hình vuông ở trên sẽ đè lên nhau, không tạo thành một mặt đáy trên và một mặt đáy dưới.
=> Hình 2 không thể gấp thành một hình lập phương.
– Hình 3 và hình 4: Có thể gấp thành hình lập phương vì khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở giữa thành 4 mặt xung quanh => 2 hình vuông trên và dưới sẽ tạo thành hai mặt đáy trên và đáy dưới.

READ:  Phân tích nhân vật Từ Hải trong đoạn trích Chí khí anh hùng hay nhất (6 mẫu) | L2r.vn

Đáp án:
Chỉ có hình 3 và hình 4 có thể gấp thành một hình lập phương.

Tin hot: Tất tần tật các thông về thi thăng hạng giáo viên mới nhất

3. Giải bài 3 – Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 112

Đề bài:
Đúng ghi Đ, sai khi S

giai bai 3 trang 112 sgk toan 5

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B
b) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.
c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.
d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

Phương pháp giải:
– Cách tính diện tích một mặt của hình lập phương:
+ Khi biết diện tích xung quanh của hình lập phương: Lấy diện tích xung quanh chia cho 4.
+ Khi biết diện tích toàn phần của hình lập phương: Lấy diện tích toàn phần chia cho 6. 

Đáp án
Diện tích một mặt của hình lập phương A là:

10 x 10 = 100 (cm2)
Diện tích một mặt của hình lập phương B là:
5 x 5 = 25 (cm2)
Diện tích một mặt của hình lập phương A gấp diện tích một mặt của hình lập phương B số lần là:
100 : 25 = 4 (lần)
Vậy diện tích xung quanh (toàn phần) của hình A gấp 4 lần diện tích xung quanh (toàn phần) của hình B.
Ta có kết quả:
a) S;
b) Đ;
c) S;
d) Đ.

READ:  Bình giảng một bài ca dao về Bông sen. Hình ảnh hoa sen được thể hiện như thế nào qua thơ văn? | L2r.vn

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 112 (ngắn gọn)

Bài 1 – Giải Toán 5 luyện tập trang 112
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.
Bài giải:
Đổi: 2m5cm = 2,05m
Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:
2,05 x 2,05 x 4 = 16,81 (m2)
Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:
2,05 x 2,05 x 6 = 25,215 (m2)
Đáp số: 16,81m2; 25,215m2
Bài 2 trang 112 SGK Toán 5
Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

giai bai tap trang 112 sgk toan 5 luyen tap
Lời giải:
Cách 1: học sinh vẽ hình lên giấy rồi gấp thử và trả lời.
Cách 2: suy luận:
– Dễ thấy không thể gấp hình 1 thành một hình lập phương.
– Với hình 2, khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở dưới thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông ở trên sẽ đè lên nhau, không tạo thành một mặt đáy trên và một mặt đáy dưới được. Do đó hình 2 không thể gấp hình 1 thành một hình lập phương.
– Hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành hình lập phương vì khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở giữa thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông trên và dưới sẽ tạo thành hai mặt đáy trên và đáy dưới.
=> Chỉ có hình 3 và hình 4 có thể gấp thành một hình lập phương.

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 34, 35 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

READ:  Phân tích bài ca dao: Anh hùng là anh hùng rơm, Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng hay nhất (3 mẫu) | L2r.vn

Bài 3 trang 112 SGK Toán 5
Đúng ghi Đ, sai khi S
giai bai tap trang 112 sgk toan 5 luyen tap
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B
b) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.
c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.
d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.
Lời giải:
Diện tích một mặt của hình lập phương A là:
10 x 10 = 100 (cm2)
Diện tích một mặt của hình lập phương B là:
5 x 5 = 25 (cm2)
Diện tích một mặt của hình lập phương A gấp diện tích một mặt của hình lập phương B số lần là:
100 : 25 = 4 (lần)
Vậy diện tích xung quanh (toàn phần) của hình A gấp 4 lần diện tích xung quanh (toàn phần ) của hình B.
Ta có kết quả:
a) S b) Đ c) S d) Đ

————– HẾT —————-

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 112, Luyện tập đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 113, Luyện tập chung và bài Thể tích của một hình qua phần Giải Toán lớp 5 trang 115 để học tốt Toán 5 hơn.

 

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-112-sgk-toan-5-luyen-tap-38611n.aspx

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất