Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều là tài liệu hữu ích hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2… bài học Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo). Các em cùng tham khảo để củng cố, rèn luyện được kỹ năng giải toán.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều


Giải Toán lớp 3 trang 91, 92 sách Cánh Diều tập 1
 

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo)

1. Giải bài 1 Trang 91 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính.

a) 7 + 43 x 2                                                        b) 8 + 15 : 5
c) 312 x 2 – 5                                                       d) 900 : 3 – 20

READ:  Sửa lỗi đăng nhập SQL Server thất bại

Hướng dẫn giải: Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:
a) 7 + 43 x 2 = 7 + 86
                     = 93
Giá trị của biểu thức 7 + 43 x 2 là 93.

b) 8 + 15 : 3 = 8 + 5
                     = 13
Giá trị của biểu thức 8 + 15 : 3 là 13.

c) 312 x 2 – 5 = 624 – 5
                      = 619
Giá trị của biểu thức 312 x 2 – 5 là 619.

d) 900 : 3 – 20 = 300 – 20
                        = 280
Giá trị của biểu thức 900 : 3 – 20 là 280.

2. Giải bài 2 Trang 92 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Mỗi số trong bông hoa là giá trị của biểu thức nào?

giai bai tap trang 91 92 sgk toan 3 tap 1 sach canh dieu

Hướng dẫn giải:
– Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
– Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án:

vo bai tap toan lop 3 trang 91 tap 1

Ta chọn như sau:

vo bai tap toan lop 3 trang 91 tap 2

3. Giải bài 3 Trang 92 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Kiểm tra cách tính giá trị của các biểu thức sau, nếu sai hãy sửa lại cho đúng:

READ:  Soạn bài "Luyện tập viết đoạn văn nghị luận" - Môn Ngữ văn - Lớp 10

vo bai tap toan lop 3 trang 92 tap 2

Hướng dẫn giải:
– Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
– Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:
a) Sai.
Sửa lại:
50 + 50 x 8 = 50 + 400
                   = 450

b) Đúng.

c) Đúng.

d) Sai.
300 – 100 : 5 = 300 – 20
                     = 280

Bài 1 đến bài 4 trong SGK Toán 3 Tập 1 trang 94, sách Cánh diều Diều của bài Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo) cũng đã được Taimienphi.vn hướng dẫn chi tiết tại bài viết Giải bài tập trang 94 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo nhé.

Xem thêm: Giải bài tập trang 94 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

4. Giải bài 4 Trang 92 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Mỗi bao thóc cân nặng 20 kg, mỗi bao ngô cân nặng 30 kg. Hỏi 4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

toan lop 3 trang 91 sgk

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính cân nặng của 4 bao thóc bằng cân nặng của một bao thóc nhân với 4.
– Bước 2: Tìm cân nặng của 4 bao thóc và 1 bao ngô = Cân nặng của 4 bao thóc + Cân nặng của 1 bao ngô

READ:  Dàn ý thuyết minh Đèn ông sao

Đáp án:
4 bao thóc cân nặng số ki-lô-gam là
           20 x 4 = 80 (kg)
4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là
            80 + 30 = 110 (kg)
                 Đáp số: 110kg

5. Giải bài 5 Trang 92 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Viết các biểu thức sau rồi tính giá trị của mỗi biểu thức:
a) 87 trừ đi 7 rồi cộng với 40.
b) 7 nhân với 6 rồi trừ đi 2.

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Viết các biểu thức.
– Bước 2: Tính giá trị biểu thức:
+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
+ Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:
a) 87 – 7 + 40 = 80 + 40
                       = 120

b) 7 x 6 – 2 = 42 – 2
                  = 40

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-91-92-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69536n.aspx
Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã được chia sẻ trên đây, các em cùng so sánh và đối chiếu với bài làm. Từ đó rút ra phương pháp giải, học tốt Toán hơn nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập