Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ hướng dẫn giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3… của bài học Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000. Các em có thể tham khảo để có thể làm bài tập chính xác, dễ dàng.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 11,12,13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 67, 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 43, 44, 45 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Giai toan 3

Giải Toán lớp 3 trang 9, 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
 

Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Phần Luyện tập 1

1. Giải bài 1 Trang 9 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.

a) 50 + 40                                      b) 500 + 400
90 – 50                                                900 – 500
90 – 40                                                900 – 400
c) 80 + 20                                    d) 300 + 700
100 – 80                                          1000 – 700
100 – 20                                          1000 – 300

READ:  Giáo án Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: What do you do at breaktime - Lesson 2 | L2r.vn

Hướng dẫn giải:
Em tính nhẩm kết của mỗi phép tính trên theo mẫu:
5 chục + 4 chục = 9 chục
Viết: 50 + 40 = 90

Đáp án:
a) 50 + 40 = 90                             b) 500 + 400 = 900
90 – 50 = 40                                      900 – 500 = 400
90 – 40 = 50                                      900 – 400 = 500
c) 80 + 20 = 100                            d) 300 + 700 = 1 000
100 – 80 = 20                                    1000 – 700 = 300
100 – 20 = 80                                     1000 – 300 = 700

2. Giải bài 2 Trang 9 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

giai bai tap trang 9 10 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

48 + 52                   75 + 25
100 – 26                  100 – 45

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Bước 2: Cộng hoặc trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 9 tap 1

3. Giải bài 3 Trang 9 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.
35 + 45                       146 + 29
77 – 59                         394 – 158

READ:  Đoạn văn miêu tả cảnh tập thể dục giữa giờ ra chơi của trường em hay nhất (3 mẫu) | L2r.vn

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Bước 2: Cộng hoặc trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 9 tap 2

4. Giải bài 4 Trang 9 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Giai Toan lop 3 trang 10

Hướng dẫn giải: Để tìm tổng ta lấy số hạng cộng với số hạng.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 10 on tap cac bang chia

5. Giải bài 5 Trang 9 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Con trâu cân nặng 650 kg, con nghé cân nặng 150 kg. Hỏi:

a) Con trâu và con nghé cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Con trâu nặng hơn con nghé bao nhiêu ki-lô-gam?

Bai tap Toan 3 trang 9 tap 2

Hướng dẫn giải:
a) Cân nặng tất cả của con trâu và con nghé = Cân nặng của con trâu + Cân nặng của con nghé.
b) Con trâu nặng hơn con nghé = Cân nặng của con trâu – Cân nặng của con nghé.

Đáp án:
a) Con trâu và con nghé cân nặng tất cả số ki-lô-gam là:
            650 + 150 = 800 (kg)
b) Con trâu nặng hơn con nghé số ki-lô-gam là:
             650 – 150 = 500 (kg)
                  Đáp số: a) 800kg.
                                b) 500kg.

Phần Luyện tập 2

1. Giải bài 1 Trang 10 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Toan lop 3 bai 4 trang 9

Hướng dẫn giải: Ta có: Hiệu = Số bị trừ – Số trừ.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 11

Các em sẽ học bài Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ trong tiết tiếp theo. Để củng cố kiến thức thì các em đừng quên Giải bài tập trang 11, 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Các em nếu chưa biết cách giải thì có thể tham khảo hướng dẫn sau.

Xem thêm: Giải bài tập trang 11, 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
READ:  Viết 4-5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

2. Giải bài 2 Trang 10 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số ?

giai bai tap trang 9 10 sgk toan 3

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính kết quả phép tính theo chiều mũi tên.
– Bước 2: Ghi kết quả thích hợp vào chỗ trống.

Đáp án:
Ta có:
305 + 105 = 410
410 – 205 = 205

giai bai tap trang 9 10 sgk toan 3 tap 1

3. Giải bài 3 Trang 10 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Những chum nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 150 ?
b) Những chum nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau ?

On tap cac bang nhan lop 3 trang 10

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Thực hiện các phép cộng, phép trừ.
– Bước 2: So sánh kết quả với 150 và trả lời câu hỏi.

Đáp án:
Ta có 135 + 48 = 183 80 + 27 = 107
537 – 361 = 176 25 + 125 = 150
216 – 109 = 107
Những chum ghi phép tính có kết quả lớn hơn 150 là A, C.
Những chum ghi phép tính có kết quả bằng nhau là B, E.

4. Giải bài 4 Trang 10 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Ở một trường học, khối lớp Ba có 142 học sinh, khối lớp Bốn có ít hơn khối lớp Ba 18 học sinh. Hỏi:
a) Khối lớp Bốn có bao nhiêu học sinh?
b) Cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:
a) Số học sinh của khối Bốn = Số học sinh của khối Ba – 18 học sinh.
b) Số học sinh của cả hai khối = Số học sinh của khối Ba + Số học sinh của khối Bốn.

Đáp án:
a) Số học sinh của khối lớp Bốn là:
            142 – 18 = 124 (học sinh)
b) Cả hai khối lớp có tất cả số học sinh là:
            142 + 124 = 266 (học sinh)
                  Đáp số: a) 124 học sinh.
                                b) 266 học sinh.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-9-10-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69791n.aspx
Như vậy, thông qua tài liệu giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em đã biết cách làm bài cũng như củng cố kiến thức hiệu quả.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập