Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Các em học sinh lớp 3 muốn củng cố kiến thức bài học Ôn tập phép cộng, phép trừ thì ngoài lý thuyết học trên lớp, các em cần giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Hãy cùng tham khảo lời giải chi tiết trong bài viết sau đây để chắc chắn làm bài đúng, chính xác nhé.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 67 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


Giải Toán lớp 3 trang 9, 10 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Ôn tập phép cộng, phép trừ

1. Giải bài 1 Trang 9 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.
a) 204 + 523
b) 61 + 829
c) 347 – 80

READ:  Tả em bé đang tuổi tập nói, tập đi hay nhất (27 mẫu) | L2r.vn

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.
– Bước 2: Tính từ phải qua trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 9 10 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

2. Giải bài 2 Trang 9 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính
a) 15 + 6 + 5                       b) 18 + 12 + 17                      c) 29 + 5 + 6

Hướng dẫn giải: Thực hiện tính từ trái sang phải.

Đáp án:
a) 15 + 6 + 5 = 21 + 5 = 26
b) 18 + 12 + 17 = 30 + 17 = 47
c) 29 + 5 + 6 = 34 + 6 = 40

3. Giải bài 3 Trang 9 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đội văn nghệ trường em có 27 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ trường em có bao nhiêu bạn?

vo bai tap toan lop 3 trang 9 tap 1

vo bai tap toan lop 3 trang 9 tap 2

Hướng dẫn giải: Để tính được đội văn nghệ trường có bao nhiêu bạn ta lấy số bạn nữ cộng với số bạn nam.

Đáp án:
Đội văn nghệ của trường có số bạn là
            27 + 15 = 42 (bạn)
                Đáp số: 42 bạn.

4. Giải bài 4 Trang 10 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tổ 1 trồng được 18 cây, tổ 2 trồng được 25 cây. Hỏi tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 bao nhiêu cây?

giai bai tap toan lop 3 trang 10

Hướng dẫn giải: Để tính được tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 bao nhiêu cây ta lấy số cây của tổ 2 trừ đi số cây của tổ 1.

Đáp án:
Tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 số cây là
           25 – 18 = 7 (cây)
                     Đáp số: 7 cây

READ:  Cùng con học - Làm thế nào cho đúng?

Bài học Cộng nhẩm, trừ nhẩm trong chương trình cũng được Taimienphi.vn hướng dẫn giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 11 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Các em cùng tham khảo, đối chiếu với bài làm.

Xem thêm: Giải bài tập trang 11 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

5. Giải bài 5 Trang 10 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Mỗi tóm tắt sau phù hợp với bài toán nào.

giai toan lop 3 trang 10

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Đọc kĩ đề bài xác định xem đề bài đã cho thông tin nào và yêu cầu gì từ đó tóm tắt bài toán.
– Bước 2: Chọn tóm tắt phù hợp với bài toán.

Đáp án:
Tóm tắt A phù hợp với bài toán 2.
Tóm tắt B phù hợp với Bài toán 1.
 

Thử thách

Quan sát hình ảnh dưới đây, giúp bạn tìm câu trả lời.

toan lop 3 trang 11

Hướng dẫn giải:
– Vì con chào đời năm 32 tuổi nên mẹ hơn con 32 tuổi.
– Số tuổi của mẹ hiện nay = Số tuổi của con + Số tuổi mẹ nhiều hơn tuổi con.

Đáp án:
Tóm tắt bài toán:

toan lop 3 trang 9 bai 3

Số tuổi của mẹ là
                    32 + 9 = 41 (tuổi)
                        Đáp số: 41 tuổi

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-9-10-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69690n.aspx
Thông qua lời giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, chắc hẳn các em đã biết cách làm bài cũng như nắm vững được kiến thức hiệu quả nhất.

READ:  Con lắc đơn - Môn Vật lý - Lớp 12

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập