Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Cùng Taimienphi.vn ôn lại kiến thức Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 bằng cách giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều bài tập 1, 2, 3, 4, 5 dưới đây. Các em có thể tham khảo hoặc so sánh với các bước, kết quả làm để rút ra kinh nghiệm, làm bài tập tốt.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều


Giải Toán lớp 3 trang 8, 9 sách Cánh Diều tập 1
 

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

1. Giải bài 1 Trang 8 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm

9 + 5                   13 – 4                         8 + 2                          10 – 3
19 + 5                  23 – 4                        38 + 2                         50 – 3
29 + 5                  83 – 4                        98 + 2                         100 – 3

READ:  Phân tích nhân vật An trong Hai đứa trẻ

Hướng dẫn giải:
+ Đối với phép tính cộng: tách số ra thành những số tròn chục rồi cộng nhẩm.
Ví dụ: 18 + 6 = 18 + 2 + 4 = 20 + 4 = 24.
+ Đối với phép tính trừ: Trừ đi một số để được số tròn chục rồi trừ tiếp với số thừa.
Ví dụ: 43 – 5 = 43 – 3 – 2 = 40 – 2 = 38.

Đáp án:

9 + 5 = 14                           13 – 4 = 9                               8 + 2 = 10                             10 – 3 = 7
19 + 5 = 24                         23 – 4 = 19                             38 + 2 = 40                           50 – 3 = 47
29 + 5 = 34                         83 – 4 = 79                              98 + 2 = 100                      100 – 3 = 97

2. Giải bài 2 Trang 8 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính:
49 + 25                                   63 – 58                                        37 + 63
637 + 151                               524 – 219                                    362 + 418

READ:  Những bài thơ hay ngày 20-11 dành tặng thầy cô (82 mẫu) | L2r.vn

Hướng dẫn giải:
+ Đặt phép tính theo cột dọc, các hàng thẳng cột với nhau.
+ Thực hiện phép tính từ phải sang trái.

Đáp án:

 giai bai tap trang 8 9 sgk toan 3 tap 1 sach canh dieu

3. Giải bài 3 Trang 8 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quyển sách có 148 trang. Minh đã đọc được 75 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang sách Minh chưa đọc?

Hướng dẫn giải:
Số trang sách chưa đọc = Tổng số trang sách – số trang sách đã đọc.

Đáp án:
Còn số trang sách Minh chưa đọc là:
             148 – 75 = 73 (trang)
                     Đáp số: 73 trang chưa đọc.

Trong nội dung chương trình học Toán 3 thì bài kế tiếp các em sẽ được học bài Ôn tập về hình học và đo lường. Các em có thể xem trước lý thuyết cũng như cách giải bài tập 1, 2… trong tài liệu Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán lớp 3 Tập 1, sách Cánh Diều này để dễ hiểu bài hơn khi học bài mới này hoặc so sánh sau khi làm bài xong nhé.

Xem thêm: Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

4. Giải bài 4 Trang 8 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Ngày thứ nhất đội công nhân làm được 457 m đường, ngày thứ hai đội công nhân đó làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 125 m đường. Hỏi ngày thứ hai đội công nhân đó làm được bao nhiêu mét đường?

Hướng dẫn giải:
Số mét đường đội công nhân đó làm được ngày thứ hai = Số mét đường đội công nhân đó làm được ngày thứ nhất + 125.

Đáp án:
Số mét đường đội công nhân đó làm được ngày thứ hai là:
                457 + 125 = 582 (m)
                            Đáp số: 582m.

READ:  Hướng dẫn học thử trên website hocmai.vn

5. Giải bài 5 Trang 9 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Giải các bài toán theo mẫu sau:
Mẫu: Hà có 12 chiếc kẹp tóc gắn hoa, 8 chiếc kẹp tóc gắn nơ. Hỏi Hà có số chiếc kẹp tóc gắn hoa nhiều hơn số kẹp tóc gắn nơ mấy chiếc?
Bài giải:
Hà có số chiếc kẹp tóc gắn hoa nhiều hơn số kẹp tóc gắn nơ là:
                 12 – 8 = 4 (chiếc)
                        Đáp số: 4 chiếc kẹp tóc.

a) Duy cắt được 9 ngôi sao, Hiền cắt được 11 ngôi sao. Hỏi Hiền cắt được nhiều hơn Duy mấy ngôi sao?
b) Chú Tư thả xuống ao 241 con cá chép, 38 con cá rô phi. Hỏi chú Tư đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép bao nhiêu con?

Đáp án:

a) Hiền cắt được nhiều hơn Duy số ngôi sao là:
               11 – 9 = 2 (ngôi sao)
                      Đáp số: 2 ngôi sao.

b) Chú Tư đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép là:
                241 – 38 = 203 (con)
                      Đáp số: 203 con cá.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-8-9-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69530n.aspx
Trên đây là phần giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều, phần Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức hiệu quả.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập