Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết giúp các em học sinh lớp 3 làm bài tập dễ dàng. Để có thể vận dụng kiến thức hiệu quả, hiểu được cách làm thì các em cần xem lại lý thuyết đã học ở trên lớp trước khi làm bài tập nhé.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 11,12,13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 67, 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 43, 44, 45 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Contents

READ:  Giáo án Công nghệ 8 bài 56: Thực hành: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện mới nhất | L2r.vn

Giải Toán lớp 3 trang 73, 74 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Phép chia hết, phép chia có dư

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 73 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

giai bai tap trang 73 74 sgk toan 3 sach ket noi tri thuc voi cuoc song tap 1

Hướng dẫn giải: Thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 74

2. Giải Bài 2 Trang 73 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia hết ? Cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia có dư?

Giai bai tap Toan lop 3 trang 73

Hướng dẫn giải: Thực hiện các phép chia rồi kết luận cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia hết, cách chia nào cho ta phép chia có dư.

Đáp án:

Ta có:

Toan lop 3 trang 74 tap 1

Vậy cách chia táo của bạn nam cho ta phép chia hết, cách chia táo của Rô-bốt và bạn nữ cho ta phép chia có dư.

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 73 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Tính.

Bai tap Toan lop 3 tap 1 trang 73

b) Chậu cây nào ở câu a ghi phép chia có số dư là 3?

Hướng dẫn giải:
a) Thực hiện phép chia rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.
b) Dựa vào kết quả ở câu a để tìm chậu cây ghi phép chia có số dư là 3.

Đáp án:

a)

Toan lop 3 trang 72 73

b) Dựa vào phép chia ở câu a ta thấy chậu cây B ghi phép chia có số dư là 3.

2. Giải Bài 2 Trang 73 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn số dư của mỗi phép chia dưới đây.

READ:  Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Toan lop 3 trang 73 74

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép chia rồi nối mỗi phép tính với số dư tương ứng.

Đáp án:
17 : 2 = 8 (dư 1)                       41 : 6 = 6 (dư 5)
19 : 7 = 2 (dư 5)                      19 : 5 = 3 (dư 4)
34 : 6 = 5 (dư 4)                      16 : 6 = 2 (dư 4)

Ta nối như sau:

Toan lop 3 trang 74 75

Ôn tập các số đến 1000 là bài học trong nội dung Toán lớp 3. Các em có thể ôn lại bằng cách giải bài tập của bài học đó. Nếu không nhớ được kiến thức, các em có thể xem lại lý thuyết và xem lời giải trong bài Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này.

Xem thêm: Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Giải Bài 3 Trang 73 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Rô-bốt chia 56 con cá vào các rổ, mỗi rổ 8 con cá. Hỏi Rô-bốt chia được bao nhiêu rổ cá như vậy?

Hướng dẫn giải: Số rổ cá Rô-bốt chia được = Số con cá Rô-bốt có : Số rổ cá.

Đáp án:
Rô-bốt chia được số rổ cá là:
                     56 : 8 = 7 (rổ cá)
                               Đáp số: 7 rổ cá.

READ:  Phân tích những phát hiện của nhân vật Phùng liên hệ với cái chết của Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài hay nhất | L2r.vn

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-73-74-sgk-toan-3-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-tap-1-69811n.aspx
Thông qua Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này, các em nhanh chóng giải Toán cũng như hình dung cách làm bài tốt nhất, từ đó có thể vận dụng vào bài tập tương tự dễ dàng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập