Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết 5 bài trong phần Luyện tập và bài trong phần Vui học trong bài học Em làm được những gì?. Các em cùng tham khảo để có thể học giỏi, nắm chắc kiến thức đã học trước đó.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


Giải Toán lớp 3 trang 69, 70 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Em làm được những gì?

Phần Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 69 SGK Toán lớp 

giai bai tap trang 69 70 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

Sử dụng bảng để tính:
3 x 9                7 x 8                        9 x 9
36 : 4               48 : 6                     100 : 10

READ:  Video dạng bài PENBOOK môn Hóa học

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân để tìm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) Bảng nhân được hoàn thiện như sau:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 69 tap 1

b)
3 x 9 = 27                   7 x 8 = 56                     9 x 9 = 81
36 : 4 = 9                   48 : 6 = 8                      100 : 10 = 10

2. Giải bài 2 Trang 69 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

vo bai tap toan lop 3 trang 70 71

Hướng dẫn giải:
– Khối lượng gạo ở tất cả các bao = Khối lượng gạo trong mỗi bao x số bao.
– Khối lượng gạo trong mỗi bao = Khối lượng gạo ở tất cả các bao : số bao.
– Số bao gạo = Khối lượng gạo ở tất cả các bao : khối lượng gạo trong mỗi bao.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 70 tap 2

3. Giải bài 3 Trang 70 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.
a) Kết quả của phép nhân 141 x 7 là:
A. 787                                 B. 887                                    C. 987
b) Kết quả của phép chia 98 : 8 là:
A. 11 (dư 2)                         B. 12 (dư 2)                           C. 13
c) Số phần được tô màu ở hình D viết là

READ:  Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Phi-líp

Toan lop 3 Bai 4 trang 69

Số ngôi sao của hình thứ mười là:
A. 16                                    B. 20                                      C. 40

Hướng dẫn giải:
a) và b): Thực hiện phép nhân và phép chia để chọn đáp án thích hợp.
c) Đếm số phần bằng nhau và số phần đã tô màu rồi chọn đáp án thích hợp.
d) Đếm số ngôi sao ở mỗi hình để xác định quy luật.

Đáp án:
a, Ta có 141 x 7 = 987. Chọn C

b, 98 : 8 = 12 (dư 2). Chọn B

Toan lop 3 trang 71

d, Ta thấy hình thứ nhất có 4 ngôi sao, hình thứ hai có 8 ngôi sao, hình thứ ba có 12 ngôi sao,…
Vậy hình thứ mười có 4 x 10 = 40 ngôi sao.
Chọn C.

Trong nội dung Toán – sách Chân trời sáng tạo tiếp theo, các em sẽ được học bài Xem đồng hồ. Bài này sẽ giúp các em củng cố kiến thức hơn. Để giúp các em giải Toán bài học này, Taimienphi.vn đã hướng dẫn Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, các em cùng tham khảo nhé.

Xem thêm: Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

4. Giải bài 4 Trang 70 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Chiều dài cơ thể voọc chà vá chân nâu được tính từ đỉnh đầu đến chót đuôi. Voọc chà vá chân nâu thường có chiều dài cơ thể gấp 2 lần chiều dài đuôi của chúng.

READ:  Lập dàn ý Sách là người bạn lớn của con người (6 mẫu) | L2r.vn

Nếu một con voọc chà vá chân nâu có đuôi dài 30 cm thì cơ thể con voọc đó dài khoảng ..?.. cm.

Toan lop 3 trang 72

Hướng dẫn giải: Để tính chiều dài cơ thể voọc chà vá chân nâu ta lấy chiều dài đuôi nhân với 2.

Đáp án:
Ta có 30 x 2 = 60.
Nếu một con voọc chà vá chân nâu có đuôi dài 30 cm thì cơ thể con voọc đó dài khoảng 60 cm.

5. Giải bài 5 Trang 70 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chuyển đổi đơn vị (theo mẫu).

Toan lop 3 trang 73

Hướng dẫn giải:
1 cm = 10 mm.
1 m = 100 cm.

Đáp án:
a) 1 cm 7 mm = 17 mm
3 cm 2 mm = 32 mm
8 cm 6 mm = 86 mm
b) 1 m 4 cm = 104 cm
5 m 2 cm = 502 cm
7 m 9 cm = 709 cm

Vui học

Đề bài: Mỗi chú kiến nâu dài 6mm. Con sâu dài 2 cm 5 mm. 4 chú kiến nâu xếp nối đuôi thành một hàng dọc thì có dài hơn con sâu này không?

giai bai tap trang 69 70 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao 9

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Đổi các chiều dài của con sâu về đơn vị mi-li-mét.
– Bước 2: Tính độ dài 4 chú kiến nâu.
– Bước 3: So sánh và trả lời yêu cầu của đề bài.

Đáp án:
Đổi: 2 cm 5 mm = 25 mm.
Chiều dài 4 chú kiến nâu là
                 6 x 4 = 24 (mm)

giai Toan lop 3

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-69-70-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69713n.aspx
Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo đã hướng dẫn các em giải các bài tập, các em cùng tham khảo để làm bài thật tốt và đúng nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập