Giải bài tập trang 68 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo rất hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3, giúp các em dễ dàng giải bài tập 1, 2… của bài Bảng chia 9. Ngoài ra, việc tham khảo này giúp các em vận dụng đúng kiến thức, từ đó học giỏi Toán hơn.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


Giải Toán lớp 3 trang 68 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Bảng chia 9

Phần Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 68 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.
27 : 9                   63 : 9                36 : 9                  81 : 9                 9 : 9
18 : 9                   45 : 9                54 : 9                   72 : 9                0 : 9

READ:  Giải thích câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" (38 mẫu) | L2r.vn

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng chia 9 để tính nhẩm.

Đáp án:
27 : 9 = 3            63 : 9 = 7                 36 : 9 = 4             81 : 9 = 9                  9 : 9 = 1
18 : 9 = 2            45 : 9 = 5                  54 : 9 = 6             72 : 9 = 8                 0 : 9 = 0

2. Giải bài 2 Trang 68 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 68 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

Hướng dẫn giải:
– Muốn gấp một số lên 9 lần ta lấy số đó nhân với 9.
– Muốn giảm một số đi 9 lần ta lấy số đó chia cho 9.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 68 tap 1

Bài Em làm được những gì sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học trước đó. Sau khi học xong, các em đừng quên giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo để có thể củng cố kiến thức hơn, giúp làm bài tương tự khi gặp phải dễ dàng, chính xác.

Xem thêm: Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

3. Giải bài 3 Trang 68 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?
Một đàn gà Đông Tảo có 18 con gà mái. Số gà mái gấp 9 lần số gà trống. Đàn gà đó có .?. con gà trống.

Vo bai tap Toan lop 3 tap 1 trang 69

Hướng dẫn giải: Để tìm số gà trống ta lấy số gà mái chia cho 9.

READ:  Giải bài tập trang 52, 53 SGK Toán 3 Tập 1 , sách Cánh Diều

Đáp án:
Ta có: 18 : 9 = 2.
Một đàn gà Đông Tảo có 18 con gà mái. Số gà mái gấp 9 lần số gà trống. Đàn gà đó có 2 con gà trống.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-68-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69712n.aspx
Giải bài tập trang 68 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này chắc hẳn đã giúp các em củng cố kiến thức Bảng chia 9. Các em hãy xem lại lý thuyết và làm bài tập tương tự để có thể làm bài tương tự dễ dàng hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập