Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đưa ra lời giải chi tiết các bài tập từ bài 1, bài 2 cho đến bài 6 theo nội dung chương trình học của bài Em ôn lại những gì đã học. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức bảng nhân và bảng chia cũng như làm bài dễ dàng.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều


Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 3, sách Cánh Diều

Em ôn lại những gì đã học

1. Giải bài 1 Trang 63 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm:
2 x 6                                      7 x 4                                  9 x 3                               8 x 5
6 x 2                                      4 x 7                                  3 x 9                               5 x 8
12 : 2                                     28 : 7                                 27 : 9                              40 : 8
12 : 6                                     28 : 4                                 27 : 3                              40 : 5

READ:  Mở bài và kết bài Tràng Giang của Huy Cận

Hướng dẫn giải: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.

Đáp án:
2 x 6 = 12                             7 x 4 = 28                          9 x 3 = 27                        8 x 5 = 40
6 x 2 = 12                             4 x 7 = 28                          3 x 9 = 27                        5 x 8 = 40
12 : 2 = 6                              28 : 7 = 4                           27 : 9 = 3                        40 : 8 = 5
12 : 6 = 2                              28 : 4 = 7                           27 : 3 = 9                         40 : 5 = 8

2. Giải bài 2 Trang 63 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mỗi hình sau.

Hướng dẫn giải: Xem hình đã cho được chia làm mấy phần bằng nhau, đã tô màu mấy phần. Từ đó, tìm thẻ thích hợp với nó.

Đáp án:

Bang nhan 9 lop 3

3. Giải bài 3 Trang 63 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chọn dấu (+; -; x; 🙂 thích hợp.

READ:  Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Toan lop 3 Bang nhan 9 trang 64

 

Đáp án:

Toan lop 3 trang 63 Bang nhan 9

4. Giải bài 4 Trang 64 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số ?.

Toan lop 3 trang 64 Luyen tap

Hướng dẫn giải:
– Muốn gấp 1 số lên bao nhiêu lần ta lấy số đó nhân với số lần.
– Muốn giảm 1 số đi bao nhiêu lần ta lấy số đó chia cho số lần.

Đáp án:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 63 tap 1

5. Giải bài 5 Trang 64 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Bác Nam vắt được 5 xô sữa bò, mỗi xô có 8 l sữa. Hỏi bác Nam vắt được bao nhiêu lít sữa?

Hướng dẫn giải: Số lít sữa bác Nam vắt được = số lít sữa trong mỗi xô x số xô sữa bò.

Đáp án:
Bác Nam vắt được số lít sữa là:
                8 x 5 = 40 (l)
                    Đáp số: 40l sữa bò.

Bài học tiếp theo, các em sẽ được học Nhân số tròn chục với số có một chữ số. Tương tự như bài trên, để học tốt bài học này thì các em cũng cần Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em có thể đối chiếu với lời giải của bài viết dưới đây để chắc chắn mình nắm đúng kiến thức, giải Toán chính xác.

Xem thêm: Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

6. Giải bài 6 Trang 64 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Ước lượng rồi nêu cân nặng phù hợp với mỗi trường hợp sau:

READ:  Soạn bài Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, phần Kể chuyện

Vo bai tap Toan lop 3 trang 63 64

Hướng dẫn giải: Xem hình bên phải gấp bao nhiêu lần hình bên trái. Từ đó, ước lượng số cân nặng phù hợp.

Đáp án:
a) Chiếc bánh bên phải nặng khoảng 700g.
b) Cốc bên phải nặng khoảng 400g.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-63-64-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69543n.aspx
Hy vọng với giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em đã nhớ lại kiến thức, làm bài tập chính xác. Các em nhớ so sánh để đảm bảo làm bài hiệu quả.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập