Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn giải chi tiết bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 và bài 6 cũng như phần Vui học. Các em học bài Em làm được những gì? cùng tham khảo thêm cách giải để làm bài tập dễ dàng, chính xác.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


Giải Toán lớp 3 trang 57, 58 sách Chân trời sáng tạo tập 1
 

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Em làm được những gì?

1. Giải bài 1 Trang 57 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.
a) 2 x 4                       b) 6 : 3                          c) 40 x 5
20 x 4                             60 : 3                            200 : 5  
200 x 4                           600 : 3                           200 : 4

READ:  Cảm nhận về cuộc gặp gỡ giữa bé Thu và anh Sáu sau 8 năm xa cách

Hướng dẫn giải: Học sinh tính nhẩm.

Đáp án:
a) 2 x 4 = 8                    b) 6 : 3 = 2                       c) 40 x 5 = 20
20 x 4 = 80                        60 : 3 = 20                       200 : 5 = 40
200 x 4 = 800                    600 : 3 = 200                    200 : 4 = 50

2. Giải bài 2 Trang 57 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.
a, 96 : 3 – 8                                              b, 800 + 50 x 4

Hướng dẫn giải: Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:
a, 96 : 3 – 8 = 32 – 8 = 24
b, 800 + 50 x 4 = 800 + 200 = 1 000

3. Giải bài 3 Trang 57 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.
a, Nhân một số với 0 được tích là:
A. chính số đó                                  B. 1                                    C. 0
b, Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất là:
A. 3                                                 B. 2                                      C. 1

READ:  Khóa học trực tuyến môn Hóa học lớp 10

c,

giai bai tap trang 57 58 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

Trong hình trên, phần bánh đã ăn được viết là:

Toan lop 3 trang 58 tap 1

Hướng dẫn giải:
a, Khi nhân một số với ta được tích là 0.
b, Trong phép chia có dư số dư luôn nhỏ hơn số chia, số dư lớn nhất bằng số chia trừ đi 1
c, Đếm số phần bằng nhau và số phần đã ăn để chọn đáp án thích hợp.

Đáp án:
a) Chọn C
b) Chọn B
c) Chọn B

4. Giải bài 4 Trang 57 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Quan sát hình ảnh những lá cờ.

giai bai tap trang 57 58 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao 3

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Đếm số lá cờ có trong hình vẽ.
– Bước 2 : Để tính số lá cờ của Cúc ta lấy số lá cờ có trong hình vẽ chia cho 2.
Để tính số lá cờ của Tâm ta lấy số lá cờ có trong hình vẽ chia cho 3.

Đáp án:
Ta thấy trong hình vẽ có 24 lá cờ.
Cúc được thưởng số lá cờ là:
                       24 : 2 = 12 (lá cờ)
Tâm được thưởng số lá cờ là:
                      24 : 3 = 8 (lá cờ)
                             Đáp án: Cúc 12 lá cờ.
                                           Tâm 18 lá cờ.

5. Giải bài 5 Trang 58 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Toan lop 3 trang 57 tap 1

Hướng dẫn giải:
– Số lít nước mắm trong các can = Số lít nước mắm trong mỗi can x số can.
– Số lít nước mắm trong mỗi can = Số lít nước mắm trong các can : số can.
– Số can = Số lít nước mắm trong các can : Số nước mắm trong mỗi can.

Đáp án:

READ:  Từ vựng tiếng Anh về đồ uống | L2r.vn

Ta có 20 x 5 = 100                       75 : 3 = 25                       32 : 2 = 16

Toan lop 3 trang 58 So sanh so lon gap may lan so be

Các em đang muốn tham khảo giải Toán của bài học Bảng nhân 6, vậy hãy tham khảo hướng dẫn trong bài viết Giải bài tập trang 59 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo dưới đây.

Xem thêm: Giải bài tập trang 59 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

6. Giải bài 6 Trang 58 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Có 3 can rỗng và 3 thùng đang đựng một số lít nước mắm (ghi ở mỗi thùng ). Chọn thùng nào để rót hết nước mắm từ thùng đó vào 3 can thì vừa đầy?

Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 57

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính tổng số lít nước mắm đựng trong 3 can.
– Bước 2: Chọn thùng nước mắm phù hợp.

Đáp án:
Số lít nước mắm đựng trong 3 can là
                  18 x 3 = 54 (lít)
Vậy để rót hết nước mắm từ thùng đó vào 3 can thì vừa đầy ta chọn thùng 54 lít.

Vui học

Đề bài: Chị Hai cho 4 bạn 21 tờ giấy màu. Các bạn chia đều số tờ giấy đó như sau:

Toan lop 3 trang 57 58

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép chia trong mỗi trường hợp rồi chọn phương án của mình.

Đáp án:
Tuấn đưa lại chị Hai 1 tờ thì các bạn còn 20 tờ. Vậy mỗi bạn được 20 : 4 = 5 (tờ).
Tuyết xin chị Hai thêm 3 tờ thì các bạn có 24 tờ. Vậy mỗi bạn được 24 : 4 = 6 (tờ).
Vậy cả hai cách đều có phép chia hết.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-57-58-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69702n.aspx
Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo trên đây đã hướng dẫn giải rất chi tiết, các em chắc hẳn đã làm được bài tập của bài học Em làm được những gì?.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập