Giải bài tập trang 54, 55 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Tài liệu Giải bài tập trang 54, 55 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều là lời giải chi tiết bài tập trang 54, 55 theo đúng nội dung. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức cũng như làm bài tập dễ dàng, nhanh chóng, rút ra được cách làm bài cho mình.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều


Giải Toán lớp 3 trang 54, 55 sách Cánh Diều tập 1
 

Giải bài tập trang 54, 55 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Luyện tập (tiếp theo)

1. Giải bài 3 Trang 55 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Sử dụng bảng chia để kiểm tra kết quả của các phép tính sau, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

Đáp án:
Phép tính 30 : 6 = 5 đúng.
Phép tính 18 : 2 = 9 đúng.
Phép tính 27 : 3 = 7 sai. Sửa lại: 27 : 3 = 9.
Phép tính 54 : 8 = 6 sai. Sửa lại: 54 : 9 = 6.
Phép tính 72 : 9 = 8 đúng.
Phép tính 14 : 7 = 7 sai. Sửa lại: 14 : 7 = 2.
Phép tính 32 : 4 = 8 đúng.

READ:  Phân tích hình tượng người phụ nữ trong Tự tình 2

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-54-55-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69518n.aspx
Trong tài liệu giải bài tập trang 54, 55 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều: Luyện tập này, Taimienphi.vn đã hướng dẫn giải bài 3. Các bài tập còn lại, các em học sinh làm theo yêu cầu.

Bài học tiếp theo, các em sẽ chuyển sang học dạng bài mới là Một phần hai, Một phần tư. Để hiểu được nội dung của bài học thì các em hãy Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Nếu như các em chưa có định hướng giải bài tập thì có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết giải các bài trong tài liệu này.

Xem thêm: Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập