Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo dưới đây giúp các em dễ dàng tham khảo lời giải chi tiết nhất cũng như hướng dẫn cách làm. Các em hãy làm để có thể ôn tập kiến thức có hiệu quả nhất.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


Giải Toán 3 trang 49 Sách Chân trời sáng tạo tập 1
 

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Em làm được những gì?

1. Giải bài 1 Trang 49 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.
a) 2 x 7                        8 x 5                        b) 24 : 3                     32 : 4
3 x 7                            6 x 3                             24 : 4                     20 : 2
4 x 9                            9 x 2                             16 : 2                     45 : 5
5 x 6                            6 x 4                              25 : 5                      0 : 3

READ:  Hướng dẫn bạn tính diện tích tam giác vuông cân, tam giác đều, tam giác thường

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân, bảng chia đã học.

Đáp án:
a) 2 x 7 = 14                    8 x 5 = 40                        b) 24 : 3 = 8                   32 : 4 = 8
3 x 7 = 21                        6 x 3 = 18                             24 : 4 = 6                   20 : 2 = 10
4 x 9 = 36                        9 x 2 = 18                             16 : 2 = 8                    45 : 5 = 9
5 x 6 = 30                        6 x 4 = 21                              25 : 5 = 5                    0 : 3 = 0

2. Giải bài 2 Trang 49 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?
a) 3 x ? = 90                                          b) ? x 5 = 450
c) ? : 2 = 500                                         d) 4 : ? = 4

Hướng dẫn giải:
– Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

READ:  Nghị luận xã hội: Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích

Đáp án:
a) 3 x 30 = 90                               b) 90 x 5 = 450
c) 250 : 2 = 500                            d) 4 : 1 = 4

Taimienphi.vn cũng đã hướng dẫn Giải bài tập trang 50 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo của bài học Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000. Các em cùng tham khảo để làm bài tập về nhà dễ dàng khi học xong bài học này nhé.

Xem thêm: Giải bài tập trang 50 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

3. Giải bài 3 Trang 49 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?
a, Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có ..?… chiếc tất.
b, Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có …?… đôi đũa.

Hướng dẫn giải:
a) 1 đôi tất có 2 chiếc. Do đó, muốn tìm số chiếc tất có trong hộp ta lấy số đôi tất nhân với 2.
b) Muốn tìm số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.

Đáp án:
a, Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có 20 chiếc tất (Vì 10 x 2 = 20).
b, Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có 5 đôi đũa (Vì 10 : 2 = 5).

4. Giải bài 4 Trang 49 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Trên mỗi cái bàn người ta để 2 lọ hoa, mỗi lọ hoa có 5 cành hoa. Hỏi 4 cái bàn như thế có tất cả bao nhiêu cành hoa?

READ:  Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 tuần 1: Luyện từ và câu - Luyện tập về cấu tạo của tiếng | L2r.vn

Hướng dẫn giải:
– Bước 1:
Tìm số cành hoa trên 1 cái bàn.
– Bước 2: Tìm số cành hoa trên 4 cái bàn.

Đáp án:
Mỗi bàn có số cành hoa là:
                    5 x 2 = 10 (cành hoa)
4 cái bàn có số cành hoa là:
                   10 x 4 = 40 (cành hoa)
                          Đáp số: 40 cành hoa.

Thử thách

Đề bài: Số?

Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vợ kịch Cưỡi ngựa. Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa. Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa?

giai bai tap trang 49 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tìm số chú ngựa = Số cái chân ngựa : 4
– Bước 2: Tìm số bạn tham gia = Số chú ngựa x 2

Đáp án:
Số chú ngựa trong vở kịch là:
                      20 : 4 = 5 (chú ngựa).
Số bạn đóng vai các chú ngựa là:
                     5 x 2 = 10 (bạn)
                             Đáp số: 10 bạn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-49-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69688n.aspx
Hy vọng với giải bài tập trang 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo chi tiết này, các em đã củng cố được kiến thức, dễ dàng làm bài hơn. Các em nếu quên lý thuyết thì hãy tham khảo lại nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập