Giải bài tập trang 48 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Để chắc chắn bài làm của bài Nhân nhẩm, chia nhẩm trong sách giáo khoa thì các em có thể tham khảo lời giải bài tập trang 48 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo dưới đây. Cách này còn giúp em biết vận dụng kiến thức vào bài tập hiệu quả, làm bài tương tự dễ dàng.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


Giải Toán lớp 3 trang 48 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Nhân nhẩm, chia nhẩm

Phần Luyện Tập

1. Giải bài 1 Trang 48 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm
a) 40 x 3                              30 x 3                          200 x 5
b) 30 x 5                              40 x 3                           50 x 2

READ:  Phép cộng có nhớ và không nhớ - Những quy luật và cách giải những dạng bài liên quan!

Hướng dẫn giải: Nhân nhẩm bằng cách làm như sau:
40 x 3 = ?
4 chục x 3 = 12 chục
Vậy 40 x 3 = 120
Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Đáp án:
a) 40 x 3 = 120                             30 x 3 = 90                      200 x 5 = 1000
b) 30 x 5 = 150                             40 x 3 = 120                     50 x 2 = 100

2. Giải bài 2 Trang 48 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.
a) 80 : 4                                600 : 2                                    900 : 3
b) 240 : 4                              250 : 5                                    180 : 3

Hướng dẫn giải: Chia nhẩm bằng cách làm như sau:
600 : 3 = ?
6 trăm : 3 = 2 trăm.
Vậy 600 : 3 = 200
Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Đáp án:
a) 80 : 4 = 20                       600 : 2 = 300                             900 : 3 = 300
b) 240 : 4 = 60                     250 : 5 = 50                               180 : 3 = 60

READ:  Đóng vai người cháu kể lại câu chuyện Bếp lửa

Bài học kế tiếp là bài Em làm được những gì. Bài này giúp các em có thể ôn tập lại kiến thức. Để củng cố hơn thì các em nên làm bài tập về nhà. Nếu chưa biết, các em có thể xem hướng dẫn Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo mà Taimienphi.vn chia sẻ.

Xem thêm: Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

3. Giải bài 3 Trang 48 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 48 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

Hướng dẫn giải: Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 48 tap 1

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-48-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69687n.aspx
Hy vọng, thông qua hướng dẫn giải bài tập trang 48 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, các em có thể làm bài tập dễ dàng và củng cố kiến thức Nhân nhẩm, Chia nhẩm hữu ích nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập