Giải bài tập trang 46, 47 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 46, 47 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết các bài tập của bài Bảng chia 7. Các em cùng tham khảo để có thể làm được tất cả các bài toán, so sánh và đối chiếu với bước làm, từ đó củng cố được kiến thức, học tốt môn Toán.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều


Giải bài tập trang 46, 47 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Bảng chia 7

1. Giải bài 1 Trang 46 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm:
14 : 7                                        21 : 7                                            56 : 7
7 : 7                                          42 : 7                                            70 : 7
35 : 7                                        28 : 7                                            63 : 7

READ:  Dàn ý đánh giá về vẻ đẹp của Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng chia 7 để tính.

Đáp án:
14 : 7 = 2                                21 : 7 = 3                                        56 : 7 = 6
7 : 7 = 2                                  42 : 7 = 6                                        70 : 7 = 10
35 : 7 = 5                                28 : 7 = 4                                        63 : 7 = 9

2. Giải bài 2 Trang 46 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính:
7 x 2                                  7 x 5                                     7 x 9
14 : 7                               35 : 7                                     63 : 7
14 : 2                               35 : 5                                      63 : 9

Hướng dẫn giải: Ở mỗi cột, ta dựa vào phép nhân đầu tiên để viết kết quả của hai phép chia phía dưới.

READ:  Tác giả văn học trong chương trình Ngữ văn 7

Đáp án:
7 x 2 = 14                           7 x 5 = 35                                         7 x 9 = 63
14 : 7 = 2                            35 : 7 = 5                                          63 : 7 = 9
14 : 2 = 7                             35 : 5 = 7                                          63 : 9 = 7

3. Giải bài 3 Trang 47 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát tranh, nêu các phép tính thích hợp

Đáp án:
Các phép tính thích hợp với tranh là:
7 x 2 = 14
14 : 2 = 7
14 : 7 = 2

4. Giải bài 4 Trang 47 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính (theo mẫu)

Luyen tap Toan lop 3 trang 46 tap 1

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 46 tap 1

5. Giải bài 5 Trang 47 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Chị Mai đã tham dự một khóa học nấu ăn liên tiếp trong 35 ngày. Hỏi khóa học của chị Mai diễn ra trong mấy tuần lễ? Biết mỗi tuần lễ có 7 ngày.
b) Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 7.

Hướng dẫn giải: a) Số tuần lễ = Số ngày chị Mai học nấu ăn : 7

Đáp án:
a) Khóa học của chị Mai diễn ra trong số tuần lễ là:
                35 : 7 = 5 (tuần)
                    Đáp án: 5 tuần lễ.
b) Học sinh tự kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 7.

READ:  Cảm nhận vẻ đẹp sông Hương khi ở trong lòng thành phố Huế

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-46-47-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69542n.aspx
Giải bài tập trang 46, 47 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều là tài liệu hữu ích. Ngoài các em học sinh thì các phụ huynh cùng tham khảo để có thể dạy trẻ làm theo đúng kiến thức mà bé học được.

Kế tiếp nội dung học trong SGK Toán lớp 3, sách Cánh Diều chính là bài Bảng chia 8. Do đó, Taimienphi.vn cũng đã hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2 … của bài học này trong tài liệu Giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều giúp các em hiểu được bài học bảng chia 8, gặp các dạng bài liên quan dễ dàng làm được.

Xem thêm: Giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập