Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Hôm nay, giáo viên của Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn giải bài tập trang 43 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Các em học sinh lớp 3 đang học bài Bảng chia 3 cùng tham khảo để có thể củng cố kiến thức và làm bài tập dễ dàng hơn nhé.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


Giải Toán lớp 3 trang 43 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Bảng chia 3

Phần Thực hành

1. Giải bài 1 Trang 43 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.
6 : 3                9 : 3                   21 : 3                     18 : 3
12 : 3             15 : 3                   27 : 3                     30 : 3

READ:  Hình Xăm Mẹ Bồng Con Đẹp ❤️ Tattoo Mẹ Ôm Con Ý Nghĩa | L2r.vn

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng chia 3 để tính nhẩm.

Đáp án:
6 : 3 = 2              9 : 3 = 3              21 : 3 = 7             18 : 3 = 6
12 : 3 = 4            15 : 3 = 5            27 : 3 = 9              30 : 3 = 10

Phần Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 43 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?
9 = 3 x ?                15 = 3 x ?                        27 = 3 x ?                          0 = 3 x ?
12 = 3 x ?               21 = 3 x ?                       18 = 3 x ?                          30 = 3 x ?

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng chia 3 để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Đáp án:
9 = 3 x 3               15 = 3 x 5                          27 = 3 x 9                         0 = 3 x 0
12 = 3 x 4             21 = 3 x 7                          18 = 3 x 6                         30 = 3 x 10

Các em muốn xem giải Toán của bài học Bảng nhân 4 thì có thể tham khảo Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Với lời giải chi tiết, các em sẽ hình dung và làm bài tập tốt hơn.

Xem thêm: Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
READ:  Phân tích bài ca dao Trăm năm đành lỗi hẹn hò, cây đa bến cũ con đò khác đưa hay nhất | L2r.vn

2. Giải bài 2 Trang 43 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?
a, Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có ..?.. quả điều.
b, Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả. Có tất cả ..?.. phần.

Hướng dẫn giải:
a) Số quả điều ở mỗi phần = Số quả điều có tất cả : số phần.
b) Số phần = Số quả điều có tất cả : số quả điều ở mỗi phần.

Đáp án:
a, Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có 6 quả điều (vì 18 : 3 = 6).
b, Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả. Có tất cả 9 phần (vì 18 : 2 = 9).

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-43-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69683n.aspx
Như vậy, giải bài tập trang 43 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp các em phần nào giải bài tập trong sách dễ dàng hơn, củng cố kiến thức bài học Bảng chia 3.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập