Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo đưa ra lời giải và hướng dẫn rất chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của bài học Em làm được những gì. Các em cùng tham khảo để làm bài tập dễ dàng, củng cố phần lý thuyết hiệu quả.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


Giải Toán lớp 3 trang 39 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Em làm được những gì?

1. Giải bài 1 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.
a) Số bảy trăm linh hai được viết là:
A. 7002                             B. 720                                  C. 702
b) Số 850 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:
A. 800 + 50                       B. 8 + 50                              C. 8 + 5 + 0

READ:  Hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn Ngữ văn vào 10 công lập tại TP. HCM năm 2020

Hướng dẫn giải:
a, Xác định chữ số hàng trăm, hàng hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số.
b, Xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số đã cho rồi viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Đáp án:
a, Số bảy trăm linh hai được viết là 702.
Chọn C.
b, Ta có: 850 = 800 + 50.
Chọn A.

2. Giải bài 2 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.
a, Tổng của 571 và 264
b, Hiệu của 571 và 264

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Bước 2: Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 39 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

3. Giải bài 3 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.
a, 30 + 20 : 5
b, 2 x (780 – 771)

Hướng dẫn giải:
+ Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

Đáp án:
a, 30 + 20 : 5 = 30 + 4 = 34.
b, 2 x (780 – 771) = 2 x 9 = 18.

4. Giải bài 4 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?
a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có ..?.. cánh hoa.
b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có ..?.. đôi đũa.

Hướng dẫn giải:
a) Để tính số cánh hoa của 8 bông hoa ta lấy số cánh của một bông hoa nhân với 8.
b) 1 đôi đũa có 2 chiếc. Do đó, để tính số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.

READ:  Hoàn cảnh sáng tác các tác phẩm văn học 12

Đáp án:
a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có 40 cánh hoa (Vì 5 x 8 = 40).
b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có 6 đôi đũa (Vì 12 : 2 = 6).

Sau khi làm bài tập Em đã làm được những gì, các em chuyển sang giải bài học kế tiếp – Bảng nhân 3. Các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo để xem hướng dẫn giải.

Xem thêm: Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

5. Giải bài 5 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:
– Bước 1: Tính số tuổi của mẹ.
               Tuổi mẹ = tuổi Tâm hiện nay + 30.
– Bước 2: Tính số tuổi của bà.
               Tuổi bà = tuổi mẹ + 25.

Đáp án:
Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi nên bà hơn mẹ 25 tuổi.
Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi nên mẹ hơn Tâm 30 tuổi.
Số tuổi của mẹ năm nay là
                 9 + 30 = 39 (tuổi).
Số tuổi của Bà năm nay là
                 39 + 25 = 64 (tuổi )
                       Đáp số: 64 tuổi.

READ:  Tả chim Sáo hay nhất (3 bài văn mẫu) | L2r.vn

6. Giải bài 6 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Hoàn thiện các câu sau.
Hình tam giác ABC có:
3 đỉnh là : ..?.., ..?.., ..?..
3 cạnh là: ..?.., ..?.., ..?..

Giai Vo bai tap Toan lop 3 trang 39 tap 2

Hướng dẫn giải: Em quan sát hình vẽ, xác định các đỉnh, cạnh của tam giác để điền vào chỗ trống.

Đáp án:
Hình tam giác ABC có:
3 đỉnh là: A, B, C.
3 cạnh là: AB, BC, CA.

7. Giải bài 7 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Số?

Giai bai tap Toan lop 3 trang 39

b, Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 2 m, 1 km, 300 cm

Hướng dẫn giải:
a, Áp dụng kiến thức: hai đơn vị liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị và điền vào chỗ trống.
b, Đổi các số ra cùng đơn vị rồi so sánh.

Đáp án:

a)

Toan lop 3 bai 2 trang 39

b) Ta có 1 km = 1000 m, 300 cm = 3 m.
Vì 1000 m > 3 m > 2 m nên 1 km > 300 cm > 2 m.
Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 1 km, 300 cm, 2 m.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-39-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69681n.aspx
Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo đã giải rất chi tiết các bài tập, các em cùng tham khảo để đối chiếu với bài làm cũng như có định hướng khi làm bài đúng đắn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập