Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hữu ích với lời giải chi tiết bài 1, 2… của bài học Bảng nhân 9, Bảng chia 9. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập dễ dàng và củng cố được kiến thức hiệu quả.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 11,12,13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 67, 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 43, 44, 45 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 39, 40, 41 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


giai toan 3

Giải Toán 3 trang 37, 38 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bảng nhân 9, bảng chia 9

Hoạt động

READ:  Cảm nhận về vẻ đẹp sử thi của nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành | L2r.vn

1. Giải Bài 1 Trang 37 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.

giai bai tap trang 37 38 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 9 và bảng chia 9 để tính.

Đáp án:

a) 9 x 1 = 9                                               b) 9 x 2 = 18
9 x 4 = 36                                                     9 x 5 = 45
9 x 7 = 63                                                     9 x 8 = 72
c) 9 x 3 = 27                                             d) 9 x 10 = 90
9 x 6 = 54                                                      9 x 0 = 0
9 x 9 = 81                                                      0 x 9 = 0

2. Giải Bài 2 Trang 37 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Giai bai tap Toan lop 3 trang 37 tap 1

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân và bảng chia đã học.
– Bước 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 38 tap 1

Luyện tập 1

1. Giải Bài 1 Trang 37 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nêu các số còn thiếu:

giai bai tap trang 37 38 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 4

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 9 đơn vị (hoặc đếm lùi 9 đơn vị) rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

Bai 2 SGK Toan lop 3 trang 38

2. Giải Bài 2 Trang 37 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?

Giai bai tap Toan lop 3 trang 38 tap 2

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

 Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 37

3. Giải Bài 3 Trang 37 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Những bông hoa nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn:
a) Lớn hơn 10?
b) Bé hơn 10?

Toan lop 3 trang 37 bai 2

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính trên mỗi bông hoa dựa vào bảng nhân 9 và bảng chia 9.
– Bước 2: Trả lời yêu cầu bài toán.

READ:  “Môn Toán 8 là nền tảng quan trọng cho kỳ thi vào 10”

Đáp án:
54 : 9 = 6                                            45 : 9 = 5
9 x 5 = 45                                            9 x 2 = 18
90 : 9 = 10

a) Những bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 10 là 9 x 5 và 9 x 2
b) Những bông hoa ghi phép tính có kết quả bé hơn là 54 : 9 và 45 : 9

Bài tập 1, 2… của bài học Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia sẽ được Taimienphi.vn hướng dẫn chi tiết trong bài viết Giải bài tập trang 39, 40, 41 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em cùng tham khảo thêm khi học xong bài này nhé.

Xem thêm: Giải bài tập trang 39, 40, 41 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

4. Giải Bài 4 Trang 37 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chia đều 45 l nước mắm vào 9 cái can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít nước mắm?

Phương pháp giải: Số lít nước mắm ở mỗi can = Số lít nước mắm có tất cả : Số cái can.

Đáp án:
Mỗi can có số lít nước mắm là
                45 : 9 = 5 (lít)
                           Đáp số: 5 lít

5. Giải Bài 5 Trang 37 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trên mỗi thuyền có 9 người. Hỏi trên 5 thuyền như vậy có bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải: Số người trên 5 thuyền = Số người trên một thuyền x 5.

Đáp án:
5 thuyền như vậy có số người là
                  9 x 5 = 45 (người)
                             Đáp số: 45 người.

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 38 SGK Toán Lớp 3

a) Giới thiệu bảng nhân, chia:

READ:  Ngữ văn 8: 4 dạng bài thường gặp ở chuyên đề nói quá, nói giảm

Luyen tap Toan lop 3 tap 2 trang 37

b) Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính:
4 x 6                                 7 x 8                           15 : 3                                 40 : 5

Hướng dẫn giải: Quan sát bảng nhân, bảng chia ở câu a để tìm kết quả mỗi phép tính.

Đáp án:

4 x 6 = 24                                            7 x 8 = 56
15 : 3 = 5                                             40 : 5 = 8

2. Giải Bài 2 Trang 38 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?

giai bai tap trang 37 38 sgk toan 3 tap 1

giai bai tap trang 37 38 sgk toan 3

Hướng dẫn giải:
– Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.
– Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Đáp án:

giai bai tap trang 37 38 sgk toan 3 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

giai bai tap trang 37 38 sgk toan lop 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

3. Giải Bài 3 Trang 38 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi túi có 9 quả cam. Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn giải: Số quả cam có trong 4 túi = Số quả cam có trong một túi x 4.

Đáp án:
Số quả cam có trong 4 túi là:
                 9 x 4 = 36 (quả)
                             Đáp số: 36 quả cam.

4. Giải Bài 4 Trang 38 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm hai số lớn hơn 1 có tích là 18.

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm để tìm hai số lớn hơn 1 có tích là 18.

Đáp án:
Ta có 2 x 9 = 18
3 x 6 = 18
Vậy hai số lớn hơn 1 có tích là 18 là 2 và 9 hoặc 3 và 6.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-37-38-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69789n.aspx
Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hỗ trợ giải Toán và quá trình học tập bài học Bảng nhân 9, Bảng chia 9. Các em cùng tham khảo để học tốt Toán hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập