Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong tài liệu Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này, các em học sinh lớp 3 cùng nhau tìm hiểu về Bảng nhân 8, Bảng chia 8 cũng như làm bài tập bài học này dễ dàng. Cùng tham khảo để học giỏi Toán hơn.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 11,12,13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 67, 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 43, 44, 45 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Giai toan 3

Contents

READ:  Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP. HCM 2017 bất ngờ giảm mạnh

Giải Toán lớp 3 trang 34, 35 SGK 
 

Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bảng nhân 8, bảng chia 8

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 34 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?

giai bai tap trang 34 35 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Vo bai tap Toan lop 3 trang 34 tap 1

Hướng dẫn giải:
– Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.
– Để tìm thương ta lấy Số bị chia chia cho số chia.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 34 tap 2

Giai bai Toan lop 3 trang 35

2. Giải Bài 2 Trang 34 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Mỗi hộp bút có 8 chiếc bút chì màu.

Toan lop 3 sach giao khoa Luyen tap trang 34

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 8.
– Bước 2: Viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

Luyen tap trang 34 lop 4

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 35 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nêu các số còn thiếu.

Giai Toan lop 3 trang 36

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 8 đơn vị (hoặc đếm lùi 8 đơn vị) rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

Toan lop 3 bai 4 trang 34

2. Giải Bài 2 Trang 35 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 34 35 sgk toan 3

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

giai bai tap trang 34 35 sgk toan 3 tap 1

3. Giải Bài 3 Trang 35 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

giai bai tap trang 34 35 sgk toan lop 3

Phương pháp giải:
– Bước 1: Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính dựa vào bảng nhân 8, bảng chia 8.
– Bước 2: Nối phép tính với kết quả thích hợp.

Đáp án:

giai bai tap trang 34 35 sgk toan lop 3 tap 1

Hướng dẫn giải bài 1, 2 của bài học Bảng nhân 9, bảng chia 9 tại bài viết Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em có thể xem lời giải chi tiết tại đây.

Xem thêm: Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
READ:  Dao động điều hòa - Môn Vật lý - Lớp 12

4. Giải Bài 4 Trang 35 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi con cua có 8 cái chân và 2 cái càng. Hỏi:
a) 3 con cua có bao nhiêu cái chân?
b) 6 con cua có bao nhiêu cái càng?

giai bai tap trang 34 35 sgk toan 3 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải:
– Số cái chân của 3 con cua = Số cái chân của một con cua x 3.
– Số cái càng của 6 con cua = Số cái càng của một con cua x 6

Đáp án:
a) 3 con cua có số cái chân là:
                 8 x 3 = 24 (cái chân)
b) 6 con cua có số cái càng là:
                 2 x 6 = 12 = 12 (cái càng)
                               Đáp số: a) 24 cái chân.
                                             b) 12 cái càng.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-34-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69788n.aspx
Hy vọng với tài liệu Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này, các em dễ dàng làm được bài tập của bài học Bảng nhân 8, Bảng chia 8.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập