Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Các em đã được học bài Bảng nhân 7, Bảng chia 7, giờ các em hãy giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể củng cố kiến thức hiệu quả. Các em có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây để có thể dễ dàng làm bài hơn.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 11,12,13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 67, 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 43, 44, 45 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Giai toan 3

Contents

READ:  Phân tích tác phẩm Đời thừa

Giải Toán lớp 3 trang 31, 32 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bảng nhân 7, bảng chia 7

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 31 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 31 32 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 7 và bảng chia 7.
– Bước 2: Viết kết quả thích hợp vào chỗ trống.

Đáp án:

Luyen tap Toan lop 3 trang 31

2. Giải Bài 2 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Rô-bốt lấy các quả bóng ghi phép tính có kết quả bé hơn 28. Hỏi Rô-bốt lấy được bao nhiêu quả bóng như vậy ?

giai bai tap trang 31 32 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 3

Hướng dẫn giải:

– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 7 và bảng chia 7.

– Bước 2: Đếm số quả bóng có kết quả nhỏ hơn 28 và trả lời câu hỏi.

Đáp án:
7 x 3 = 21                              56 : 7 = 8
35 : 7 = 5                               7 x 6 = 42
7 x 4 = 28                             49 : 7 = 7
7 x 9 = 63                               21 : 7 = 3
Số quả bóng ghi phép tính có kết quả bé hơn 28 là 5.
Vậy Rô-bốt lấy được 5 quả bóng.

3. Giải Bài 3 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Bố của Mai đi công tác 4 tuần lễ. Hỏi bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày?

READ:  Cùng giải bài tập cân bằng phương trình cl2 + naoh, Hóa lớp 10

Hướng dẫn giải: Số ngày bố của Mai đi công tác = Số ngày của một tuần lễ x Số tuần lễ đi công tác.

Đáp án:
Số ngày bố của Mai đi công tác là:
                 7 x 4 = 28 (ngày)
                  Đáp số: 28 ngày.

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nêu các số còn thiếu:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 32

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 7 đơn vị hoặc đếm lùi 7 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Đáp án:

Sach giao khoa Toan lop 3 trang 32

2. Giải Bài 2 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Toan lop 3 trang 33

Cach lam Vo bai tap Toan lop 3 trang 31

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 7 và bảng chia 7 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 31 Bang nhan 7

Toan lop 3 bai Bang nhan 7 trang 31

3. Giải Bài 3 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Có 42 cái cốc xếp đều vào 7 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái cốc?

Hướng dẫn giải: Số cái cốc ở mỗi hộp = Số cái cốc có tất cả : Số hộp.

Đáp án:
Mỗi hộp có số cái cốc là:
                    42 : 7 = 6 (cái cốc)
                             Đáp số: 6 cái cốc

Bảng nhân 8, bảng chia 8 là kiến thức các em sẽ học ở tiết học sau. Do đó, Taimienphi.vn đã hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2 của bài học này trong bài viết Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em tham khảo dễ dàng, củng cố kiến thức hiệu quả.

Xem thêm: Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
READ:  Xét nghiệm AFP là gì? | L2r.vn

4. Giải Bài 4 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài:

giai bai tap trang 31 32 sgk toan 3 tap 1

Hướng dẫn giải:
– Tính nhẩm các phép nhân, phép chia.
– So sánh kết quả hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

giai bai tap trang 31 32 sgk toan 3

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-31-32-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69787n.aspx
Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này đã hỗ trợ các em giải bài tập của bài học Bảng nhân 7, Bảng chia 7. Các em cùng tham khảo để làm bài tập dễ dàng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập