Giải bài tập trang 24, 25, 26, 27 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 24, 25, 26, 27 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này giải chi tiết các bài tập của bài Luyện tập chung. Các em có thể tham khảo để biết được cách làm cũng như củng cố được kiến thức hiệu quả.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 11,12,13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 67, 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 43, 44, 45 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


giai toan 3

Giải Toán lớp 3 trang 24, 25, 26, 27
 

Giải bài tập trang 24, 25, 26, 27 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Luyện tập chung

Luyện tập 1

1. Giải Bài 1 Trang 24 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Cân nặng của mỗi con vật được cho dưới đây. Viết tên các con vật theo thứ tự cân nặng từ bé đến lớn.

giai bai tap trang 24 25 26 27 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

giai bai tap toan 3 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

b) Viết các số 356, 432, 728, 669 thành tổng các trăm, chục và đơn vị (theo mẫu).

READ:  Dàn ý tả cảnh sân trường lớp 6 hay nhất (4 mẫu) | L2r.vn

giai bai tap toan lop 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải:
a) So sánh cân nặng của mỗi con vật rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn của mỗi số rồi viết theo mẫu.

Đáp án:

loi giai toan lop 3

b) 356 = 300 + 50 + 6
432 = 400 + 30 + 2
728 = 700 + 20 + 8
669 = 600 + 60 + 9

2. Giải Bài 2 Trang 24 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính:

giai toan 3 tap 1

Hướng dẫn giải:
– Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

3. Giải Bài 3 Trang 25 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trường Tiểu học Quang Trung có 563 học sinh, Trường Tiểu học Lê Lợi có nhiều hơn Trường Tiểu học Quang Trung 29 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Lê lợi có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải: Số học sinh của Trường Lê Lợi = Số học sinh của trường Quang Trung + 29 học sinh.

Đáp án:
Trường Tiểu học Lê Lợi có số học sinh là:
             563 + 29 = 592 (học sinh)
                Đáp số: 592 học sinh.

4. Giải Bài 4 Trang 25 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?

Toan lop 3 trang 25

Bai tap Toan lop 3 trang 24

Hướng dẫn giải:
a) Để tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
b) Để tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
Để tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Đáp án:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 27

Toan lop 3 bai 3 trang 27

5. Giải Bài 5 Trang 25 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Toan lop 3 trang 24

Hướng dẫn giải:
– Quan sát hình vẽ ta thấy tổng của hai số cạnh nhau bằng số ở giữa của hàng trên.
– Từ đó ta điền các số còn thiếu vào ô trống.

Đáp án:

Toan lop 3 Luyen tap trang 26 27

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 25 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm:
a) 2 x 1                                     3 x 1
4 x 1                                         5 x 1
b) 2 : 1                                      3 : 1
4 : 1                                           5 : 1

Hướng dẫn giải:
– Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
– Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

READ:  Những lời chúc Giáng sinh an lành, ý nghĩa dành cho khách hàng thân thương | L2r.vn

Đáp án:

a) 2 x 1 = 2                                 3 x 1 = 3
4 x 1 = 4                                     5 x 1 = 5
b) 2 : 1 = 2                                  3 : 1 = 3
4 : 1 = 4                                      5 : 1 = 5

2. Giải Bài 2 Trang 25 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính (theo mẫu).

toan lop 3 trang 27 28

1 x 3                                        1 x 4
1 x 6                                        1 x 5

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính.
– Bước 2: Viết phép nhân với kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

+) 1 x 3 = ?
1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3
1 x 3 = 3
+) 1 x 4 = ?
1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4
1 x 4 = 4
+) 1 x 6 = ?
1 x 6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6
1 x 6 = 6
+) 1 x 5 = ?
1 x 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5
1 x 5 = 5

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2… của bài học Bảng nhân 6, bảng chia 6. Các em cùng tham khảo.

Xem thêm: Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Giải Bài 3 Trang 26 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 24 25 26 27 sgk toan 3 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm rồi viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

giai bai tap trang 26 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

4. Giải Bài 4 Trang 26 SGK Toán Lớp 3

 

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 27 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải:

a) Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.
b) Ta nhận thấy quy luật: Tích hai số cạnh nhau bằng số ở giữa và thuộc hàng trên. Từ đó điền được các số còn thiếu.

Đáp án:

giai bai tap trang 27 sgk toan 3 tap 1

Luyện tập 3

1. Giải Bài 1 Trang 26 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Tính (theo mẫu).

giai bai tap trang 24 25 26 27 sgk

b) Tính nhẩm.
0 x 6                      0 x 7                          0 x 8                                  0 x 9
0 : 6                       0 : 7                           0 : 8                                  0 : 9

READ:  Thuyết minh về cục tẩy | L2r.vn

Phương pháp giải:

a) Bước 1: Viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính.

Bước 2: Viết phép nhân với kết quả vừa tìm được.

b) Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.

Đáp án:

a) 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0
0 x 3 = 0
0 x 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 x 4 = 0
0 x 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 x 5 = 0                

b) 0 x 6 = 0         0 x 7 = 0                      0 x 8 = 0                          0 x 9 = 0
0 : 6 = 0              0 : 7 = 0                       0 : 8 = 0                            0 : 9 = 0

2. Giải Bài 2 Trang 27 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

giai bai tap trang 24 25 26 27 sgk toan 3 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm rồi nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau.

Đáp án:

giai bai tap trang 24 25 26 27 sgk toan lop 3 tap 1

3. Giải Bài 3 Trang 27 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tổ Một có 8 bạn, mỗi bạn góp 5 quyển vở để giúp đỡ các bạn vùng bị lũ lụt. Hỏi tổ Một góp được bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn giải: Số quyển vở tổ Một góp được = Số quyển vở mỗi bạn góp x Số bạn của tổ Một.

Đáp án:
Tổ Một góp được số quyển vở là
                 5 x 8 = 40 (quyển vở)
                        Đáp số: 40 quyển vở.

4. Giải Bài 4 Trang 27 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

giai bai tap trang 24 25 26 27 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 20

Hướng dẫn giải: Độ dài đường gấp khúc ABCDE = Độ dài của một đoạn thẳng x 4

Đáp án:
Đường gấp khúc ABCDE gồm 4 đoạn thẳng có cùng độ dài là 3 cm.
Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE là:
                 3 x 4 = 12 (cm)
                                Đáp số: 12 cm.

5. Giải Bài 5 Trang 27 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 24 25 26 27 sgk toan 3

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

giai bai tap trang 24 25 26 27 sgk toan 3 tap 1

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-24-25-26-27-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69785n.aspx
Giải bài tập trang 24, 25, 26, 27 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh, hỗ trợ làm bài tập và quá trình học.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập