Giải bài tập trang 19 Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán

Cùng giải bài tập trang 19 SGK Toán 5 để em ôn tập và bổ sung về giải toán gồm có các kiến thức cũng như các kĩ năng giải các bài toán có lời qua những hướng dẫn chi tiết về tóm tắt đề bài và các cách giải toán ngắn gọn, chính xác, bám sát kiến thức sách giáo khoa, giúp các em hoàn thành các bài tập một cách nhanh nhất trước khi đến lớp.

Bài viết liên quan

  • Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
  • Giải Bài 3 Trang 19 SGK Toán 5
  • Giải Bài 1 Trang 19 SGK Toán 5
  • Giải Bài 2 Trang 19 SGK Toán 5
  • Giải bài tập trang 21 Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán, tiếp


=> Xem thêm tài liệu Giải toán lớp 5 tại đây: giải toán lớp 5
 

Hướng dẫn giải bài tập trang 19 Toán 5 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 19 SGK Toán 5

Đề bài:

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

– Đại lượng đã biết: Giá tiền 5 mét vải: 80000 đồng

– Đại lượng cần tìm: Giá tiền 7 mét vải.

– Cách giải: 

+ Bước 1: Tìm giá tiền 1 mét vải bằng cách lấy số tiền mua 5 mét vải chia cho 5

+ Bước 2: Tìm giá tiền 7 mét vải bằng cách lấy số tiền mua 1 mét vải nhân với 7. 

Đáp án:

+ Tóm tắt:

5m: 80 000 đồng

7m: … đồng?

+ Lời giải:

Mua 1m vải hết:

80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết:

16 000 x 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng

2. Giải Bài 2 Trang 19 SGK Toán 5

Đề bài:

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

READ:  Giáo án Công nghệ 11 bài 4: Mặt cắt và hình cắt mới nhất | L2r.vn

Phương pháp giải:

1. Cách giải thứ nhất: Vận dụng phương pháp rút về đơn vị

– Bước 1: Thực hiện phép chia để tìm xem một đơn vị của đại lượng 1 tương ứng với giá trị nào của đại lượng 2

– Bước 2: Thực hiện việc so sánh giá trị còn lại của đại lượng 1 với giá trị tương ứng (kết quả vừa tìm được) xem hơn kém gấp bao nhiêu lần. 

2. Cách giải thứ hai: Vận dụng phương pháp tỉ số

– Bước 1: Thực hiện so sánh 2 giá trị của đại lượng 1 để biết số này gấp mấy lần số kia

– Bước 2: Giá trị đã biết của đại lượng thứ hai sẽ được tăng hoặc giảm bằng một số lần vừa tìm được ở trên. 

Đáp án:

+ Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: … cây thông?

+ Lời giải:

12 ngày so với 3 ngày thì gấp:

      12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngày đội đó trồng được:

      1200 x 4 = 4800 (cây thông)

Đáp số: 4800 cây thông.

3. Giải bài 3 trang 19 SGK Toán 5

Đề bài:

Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Trong bài toán này, các em có thể vận dụng phương pháp tìm tỉ số để giải:

– Bước 1: Thực hiện phép chia để tìm 4000 người so với 1000 người thì gấp bao nhiêu lần.

– Bước 2: Tìm số dân tăng thêm sau một năm bằng cách lấy số người tăng thêm (theo đề bài) nhân với số lần (vừa tìm được ở bước 1)

READ:  Hướng dẫn cách cài đặt TeamViewer 15

– Bước 3: Tìm số dân (trong yêu cầu câu b) bằng cách lấy số dân tăng thêm khi đã hạ mức tăng hằng năm xuống nhân với số lần (kết quả của bước 1).

Đáp án:

+ Tóm tắt:

1000 người: tăng 21 người

4000 người: tăng … người?

+ Lời giải :

4000 người so với 1000 người thì gấp:

      4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm

       21 x 4 = 84 (người)

  Đáp số: 84 người

b) Tóm tắt

1000 người: tăng 15 người

4000 người tăng … người?

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:

      4000 x 15 / 1000 = 60 (người)

                    Đáp số: 60 người.

 

Hướng dẫn giải bài tập trang 19 Toán 5 ngắn gọn

Giải bài 1 trang 19 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?
Tóm tắt:
5m : 80 000 đồng
7m: … đồng?
Lời giải :
Mua 1m vải hết: 80 000 : 5 = 16 000 (đồng)
Mua 7m vải hết: 16 000 x 7 = 112 000 (đồng)
Đáp số: 112 000 đồng
Giải bài 2 trang 19 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?
Tóm tắt
3 ngày: 1200 cây thông
12 ngày: … cây thông?
Lời giải :
12 ngày so với 3 ngày thì gấp:
12 : 3 = 4 (lần)
Trong 12 ngay đội đó trồng được:
1200 x 4 = 4800 (cây thông)
Đáp số: 4800 cây thông

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

READ:  Rò rỉ thông tin chưa từng kể về thầy giáo Hóa khiến cộng đồng mạng “sốt xình xịch” Blog HOCMAI

Giải bài 3 trang 19 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.
a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.
b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?
Tóm tắt:
1000 người: tăng 21 người
4000 người: tăng … người?
Lời giải :
4000 người so với 1000 người thì gấp:
4000 : 1000 = 4 (lần)
Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:
21 x 4 = 84 (người)
Đáp số: 84 người
b) Tóm tắt
1000 người: tăng 15 người
4000 người tăng … người?
Sau một năm số dân xã đó tăng thêm: 4000 x 15 / 1000 = 60 (người)
Đáp số: 60 người.

——————HẾT——————-

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 19 Toán 5 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5 và bài Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) qua phần Giải bài tập trang 21 Toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải bài tập trang 57 SGK toán 5 để nắm vững những kiến thức trong chương trình Toán 5.

Trong chương trình học môn Toán 5 phần Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5 là một trong những nội dung rất quan trọng mà các em cần quan tâm và trau dồi để nâng cao kỹ năng giải Toán 5 của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19toan-5-on-tap-va-bo-sung-ve-giai-toan-38520n.aspx

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập